eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.148

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 78
Nummer: 148


<-Forrige . Indhold . Næste->

148.

29 April 1625.

Det skal undersøges, om Sukkerraffinadøren ikke har forbrudt sine Privilegier.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Vij bede eder och naadigst ville, attj flitteligen och rett forfarer om den sucker refinerer, her vdj byen aff os naadigst for nogen thid siden ehr privilegerit paa des handell, sigh vdj alle pungter haffuer forhollett effter samme vore benaadinger och den forpligtt, som hand skulle giffued eder effter voris befalling. Och dersom da befindis hannom att haffue giordt der imod, skall hand tiltalis, om hand for samme misbrugh skyld icke bør samme privilegia att haffue forbrutt och der foruden att stande thill rette som den, der icke haffuer effterkommitt sin vdgiffne forpligtt, mens vore privilegier och benaadinger misbrugtt haffuer. Dermed etc. Hafniæ 29 aprilis 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 45.

V s.78

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top