eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1465

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 588-589
Nummer: 1465


<-Forrige . Indhold . Næste->

1465.

7 Feb. 1659.

Om Studenternes Bespisning i Kommunitetet.

Til Hans Muhle.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom udi wort communitet her udi wor kiøbstæd Kiøbenhafn, efter vores forige naadigste befaling om 4 bord med 48 personer at spise, er blefven spiset wed 8 borde 96 personer med it maaltid mad om dagen foruden prousten, som bekommer til sin kost om ugen 2 sldr., af hvilche personer ofver kosten for nogen tiid siden en hver af eder er gifvet 2 Mk. om ugen, formedelst de nu giøre os wirchelig tieniste, det i oc erbiuder eder at continuere end toe maaneders forløb, om de saa lenge giøre os wirchelig tieniste. Mens efftersom udi bemelte communitet en rum

V s.588

tiid er blefven spiset 44 personer ofver fundatzen, som allene melder om 100 personers underholding, oc nu beløber sig 47 personer, som indled bekommer, da bede wi eder oc naadigst begiere, at i lader gifve en hver af bemelte 47 personer 5 Mk. om ugen til sin underholdning, beregnet fra dend 22 januarij sidstforleden paa en eller 2 maaneders tiid, om de saa lenge her i staden giøre wirchelig tieniste, hvorimod wi eder for samme forlag, saawit det sig bedrage kand, baade med de 5 Mk. til en hver person af 47 uden communitetet, saa oc med de 2 Mk. til en hver person i communitetet, tillige med 5 maaneders forstrechning til guarnisonen, udi kroenens goeds wil forsichre. Mens for det øfrige, som wort communitet eder kand skyldig blifve for ald eders anden forstrechning, maa i giøre eder betald af dend første stedens indkomst, førend nogen videre end 3 eller 4 schifver spises effter wores forige naadigste bref. Oc wille wi derforuden forblifve eder en naadig herre oc konge, saa at i wores communitetz oc studii gaardens forvaltning frem for nogen anden fremdelis skal maa niude eders lifs tiid. Befalendes etc. Hafniæ 7 februarij 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 51-52.

V s.589

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 29 20:43:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top