eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.146

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 77
Nummer: 146


<-Forrige . Indhold . Næste->

146.

25 April 1625.

Byens Indkomst skal anvendes til Befæstningen, der skal ansættes 2 Natmestere og Borgerne opfordres til flittig at søge Skydebanen udenfor Vesterport.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Vider, at eptersom vij naadigst forfarer, borgeriett her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn att falle besuerligtt dett arbeide paa vollen och anditt, bede vij eder och ville, attj eder imod oss erklerer med forderligste, huorthill byens indkomst anvendis, efftherdj vij formener, den burde komme byen i saa maade thill forlindring. Iligemaade efftersom vij naadigst komme vdj forfaring, den ene nattmester iche noch att vere byen vell att bethiene, bede vij eder och ville, attj betenker saa och eder emod oss vnderdanigst erklerer, om dett vaar gaffnligtt endnu att haffue en ved Østerportt, som bagh flaaden kunde vdfare. Desligest efftersom vij forfarer, skydebanen i dett gieste herbergh vden Vesterportt her for forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn att forsømmis, och borgerskabitt den iche saa flittig att søge, som forordnitt vaar, ville vij, attj forskreffne borgerskab thilholler, att dj forskreffne skydebane søger effter den derom giorde forordning anseendis, ad den ehr anstifftett, ad de sigh skulle exercere med deris geuer att omgaais. Dermed etc. Hafniae den 25 aprilis 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 39.

V s.77

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top