eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.141

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 75
Nummer: 141


<-Forrige . Indhold . Næste->

141.

17 Feb. 1625.

To Drenge skulle sendes til Tugthuset.

Til Ernst Normand.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Effthersom oss vnderdanigst forberettis de thuende drenge effther voris førige missive att vere examineret, saa och den største for thing och domb med høyeste eed att haffue bekrefftett den skammelige gierning, hand med en anden liden dreng der paa din gaard Selsøe skulle haffue bedreffuitt, aldrig att vere skeed, ey heller anden vinde vden dette vmyndige barn (effther din beretningh) kand føris, da bede vij digh och ville, attu med allerførste forskreffne thuende drenge thill vor kiøbsted Kiøbenhaffn i Thuckthusitt fremsender. Dermed etc. Frederixborg den 17 februarii 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 16-17.

V s.75

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top