eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.140

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 74-75
Nummer: 140


<-Forrige . Indhold . Næste->

140.

31 Jan. 1625.

Der skal gives Fortegnelse over de Skibe, der fare paa Spanien.

Til borgemester och raad vdj de kiøbsteder, som haffue deris fartt paa Spanien.

Christianus qvartus. Vor gunst tilforn. Vij thilskiche eder her hoes en voris naadigste thrygte forordningh, huorledis vij her epther med de skibe och folck, som paa Spanien seigle, ville forhollitt haffue. Thi bede vij eder och ville, attj kiøbstederne, som med eder i compagnie ehre, samme forordning lader forstendige och eder der epther retter, saa och attj med dett forderligste en richtig forthegnelse i vortt cantzelli jndskicker paa huor mange skibe, i for den 19 novembris, som i forordningen om formeldis, kiøbt haffuer,

V s.74

saa och huor store dj ere, huad de naffn dj haffuer, och huem deri participanter ehre, paa dett vij kongelig Vurde i Spanien sickerligh kand advisere ingen vnderslag aff vore vndersatter att skie. Dermet etc. Haffniæ den 31 janvarii 1625.

Sæl. Tegn. XXIII. 10.

V s.75

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top