eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.14

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 6-7
Nummer: 14


<-Forrige . Indhold . Næste->

14.

5 Juni 1606.

Borgmestre og Raad skulle dømme i en Sag mellem Herman Juel og Knud Bertelsen.

Til borgmestere och raadt vdj Kiøbenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, epthersom en wid naffn Knud Bertelszen for nogen tiid sziden for osz clagligen och

V s.6

megitt hartt haffuer angiffuitt osz elskelige Hermand Juell till Aabergh, wor mand, tiener och befalingsmand paa wortt slott Wiszborg, saa well som och osz elskelige borgmester och raad wdj wor kiøbsted Wissby, paa huilcken hans klagt wij forskreffne Hermand Juell naadigst haffuer befalet att skulle hid forskicke theris fuldmectige, som wdj samme sagh med forskreffne Knud Bertelszen kunde hende dom, huilcken deris fuldmectige wij nu naadigst forfare att were hid ankommen, som emod hannem med rette skall procedere och fortfare. Thj bede wij ether, biude och her medt alffworligen befalle, attj en gang j morgen begge forskreffne parter for ether indsteffner wdj rette och siden wden widere forhalingh, epther huis breffue och documenter for ether bliffuer wdj rette lagdt, kiender och dømmer huis christeligt, billigt och ret kand were, och thet som j wille andtsuare och were bekiendt. Ther etc. Haffniæ 5 junii anno 1606.

Sæl. Tegn. XX. 95.

V s.7

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir apr 29 21:26:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top