eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1394

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 567
Nummer: 1394


<-Forrige . Indhold . Næste->

1394.

7 Jan. 1659.

Om Vagt paa Volden af det nys udskrevne Mandskab.

Til Hans Skach.

F. 3. Wor guns£ tilforn. Wiid, at vi naadigst hafver anbefalet os elskelig borgemestere oc raad her i staden at lade udi it hvert huus, ingen undertagen, anteigne, hvis døgtig mandkiøn der findes, som kand giøre tieniste imod fienden oc ey allereede sine poster paa volden hafver. Til hvilchen ende wi naadigst hafver anbefalet os elskelig Christian Vendelboe etc., samme folch at antage oc dennem med sine under officerer exercierer, saa hand med dennem kand wære udj beredskab oc reserve, naar fornødenhed det udkræfver. Thi hafver du hannem en wisse sted herpaa voldene at udwiise, hvor du eragter det mest fornøden, at hand sig med samme folch skal lade finde. Dermed etc. Hafniæ 7 januarij 1659.

Til Christian Wendelboe.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wiid, at etc. udi it hvert huus her i staden, ingen undertaged, at anteigne, hvis døgtig mandkiøn der findes, som kand giøre tieniste imod fienden oc ey allereede sine poster paa voldene hafver. Thi hafver du samme folch at antage oc dennem i disse tider med dine under officerer excercere, saa at du med dennem kand wære udi beredskab oc reserve, naar fornødenhed det udkrefver eller allarm skeer, paa de stæder os elskelig Hans Skach dig anwisendes worder. Dermed etc. Hafniæ 7 januarij 1659.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom i hafver bekommet wores naadigste befaling, at lade udi it hvert huus her i staden, ingen undertagen, antegne, hvis døgtige mandkiøn der findes, som kand giøre tieniste imod fienden, saa hafver wi naadigst anbefalet os elskelig Christian Wendelboe etc., samme folch at antage oc dennem i disse tiider med sine under officerer excercere, sae at hand med dennem paa it wisse sted kand wære udi beredskab oc reserve, naar fornødenhed udkrefver. Dermed etc. Hafuiæ 7 januarij 1659.

Sæl. Tegn. XXXV. 10-12.

V s.567

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 29 08:49:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top