eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.136

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 71
Nummer: 136


<-Forrige . Indhold . Næste->

136.

23 Dec. 1624.

Vognmændenes Taxt forhøjes i den dyre Tid.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Vor gunst tilforn. Vider, att epthersom vogenmendene her j byen vnderdanigst supplicando haffuer andragitt dennom i denne dyre thid iche epther voris forordning att kunde age, nemlig nu aff huer miell 24 Sk., thi bede vij eder och ville, attj vdj denne thid dennom naagitt mere, som lideligtt kand vere, forordner, dogh saa att den reisende mand sigh der offuer billigen iche kunde haffue att beklage. Och naar Gud allermechtigste denne dyre thid naagitt formilder, attj da ehre thilforthencktt strax igien att efftherkomme voris naadigst førige forordning, att de ey mere thager, end der i formeldis, desligeste attj och giører den forordning, ad den reisende althid kand affsted komme och dennom for penge vogn iche negtis, och her offuer holler, som i ville antsuare och vere bekiendt. Hafniæ den 23 decembris 1624.

Sæl. Tegn. XXII. 424.

V s.71

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top