eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1347

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 551-552
Nummer: 1347


<-Forrige . Indhold . Næste->

1347.

18 Dec. 1658.

Om Regnskab for Skatten til Garnisonens Underholdning.

Til stenderne i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efter som vi erfarer, at den eder anbefalede commission for des mengde vitløftighed foraarsager, da hafver vi naadigst for got anseet, at os elskelig Lauge Beck oc Holger Wind tillige med os elskelig Christopher Gabel at skal holde rigtig indtegt oc udgift paa bemelte penge, som en hver af eder paa sin stands wegne lefveret vorder, thi hafuer j en hver paa sin stands vegne, som forskrefvet staar, pengene at indsamle oc til dennem, som forskrefvet staar, imod tilbørlig qvitering lefvere, saa at de dennem kand hafve samlet i en cassa oc dennem til soldatesqvens oc gvarnisonens fornødenhed efter haanden udgifve oc os siden derfor tilbørlig rigtighed giøre, oc paa saadan deris trendes qvitering hafuer en hver stand siden nøyachtig qvitering hos os at søge, hvor effter en hver af eder, saavit det vedkommer, sig kand vide at rette. Befalendes etc. Hafniæ d. 18 decembris 1658.

Dette bref udgich til Lauge Beck, Holger Vind, d. Peder Scavenius, m. Gregers conrector, Hans Boyessen, Jens Sørenssen, Bartholomeus Pederssen, Cort Henrich Mercker, b. Hans Sørenssen oc Jacob Jacobssen, kemner paa Christianshafn, alle udi it bref.

Til Lauge Bech, Holger Vind oc Christopher Gabel.

F. 3. Wor gunst tilforn. Eftersom vi erfarer vores forige commission om de 80980 rixdr., som til gvarnisonens underholding paa fem maaneders tid her udi staden forstragt er, for des mengde af personer vitløftighed at foraarsage, da hafver vi naadigst for got anseet, at j paa samme penge skal holde rigtig indtegt oc udgift, thi

V s.551

bede vi eder etc., at j paa samme penge holder rigtig indtegt, efter som de efter haanden af stenderne lefveres, oc en hver derfor tilbørligen qviterer, hvor efter de siden vores naadigste forsickring til betaling hafuer at søge, siden hafuer j samtligen oc tilhaabe bemelte penge til gvarnisonen igien at udgifue efter dend bevilgede taxt oc de ruller, som af officererne rigtig ere underskrefven, saa at j derfor, naar paa fordres, kand giøre rigtig rede oc regnskab. Dermed etc. Hafniæ d. 18 decembris 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 805-07.

V s.552

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 28 15:44:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top