eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.134

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 70-71
Nummer: 134


<-Forrige . Indhold . Næste->

134.

14 Dec. 1624.

Der skal gøres Overslag over, hvad der i dette Aar er brugt til Kongens Bygninger.

Til Mogens Kaas och Jens Munck.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Vij bede eder och ville, attj eder begiffuer thill alle voris bygninger och begynde først ved Langvegsdam och ved den sluse ved Emdropsøe och den demning fra S. Jørgen indthill byen, huor thill vij haffuer naadigst foræritt borgemester och raad i vor kiøbsted Kiøbenhaffn dellerne, siden thill Peblingdammen, som med thømmer och plancker gandske ehr forferdigett, disligeste vandmøllen ved Vesterport och siden thill andre voris bygninger, som dette aar haffuer staaitt j bygning, huad heller dj ere begyntt j aar eller thilforn. Och skall eder siden giffues forthegnelse af vortt rente cammer paa andre voris bygninger, som dette

V s.70

aar haffuer veritt vnder hender, huilke vij j ligemaade vill att skulle besichtis och rigthig opthegnis huis thømmer, sten, kalk och andre materialier, paa dennom j dette aar kand were forarbeidett, saauelsom och huis paaflichen paa attskiellige steder ehr bekaastitt, och attj vnder eders hender och segell giffuer fra eder beskreffuitt huad paa huer sted effther richthig besichtning findis aff alle slaugs materialier, som thill bygningen forbrugis. Dermed etc. Skreffuitt Hafniæ den 14 decembris anno 1624.

Sæl. Tegn. XXII. 421.

V s.71

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top