eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1327

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 544-545
Nummer: 1327


<-Forrige . Indhold . Næste->

1327.

3 Dec. 1658.

Om Indkvarteringen.

Til h. Niels Krabbe, Kørbitz, Oluf Brockenhuus oc de andre stender.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wij tilskicke eder herhos de forfattede ruller paa soldatesket her i vor kiøbsted Kiøbenhafn til hest oc foedtz, hvor ofver j tillige med os elskelig general lieutenant Schach saa oc general maior Hans von Ahlefelt i morgen klocken 1 eftermiddag paa det jislandske compagnie hafuer at tilsammen komme oc der paa en rigtig designation at forfatte, paa hvis som til gvarnisonens fornødenhed her i staden uforbigiengeligen behøfves, saa at

V s.544

indqvarteringen der efter uden videre prolongation oc ophold kand werchstellig giøres. Dermed etc. Hafniæ d. 3 decembris 1658.

Ligesaadant bref fich d. Hans Svane, d. Christen Ostenfeld, d. Peder Scavenius, b. Hans Nansen, Christopher Hansen, Find Nielsen, Peder Pedersen, Henrich Müller, Christopher Gabel, Hans Boyssen, borgemestere oc raad paa Christianshafn, Thomas Thomæsøn, Jørgen Hansen.

P. S. Paa artigleriets betiente hafver os elskelig general lieutenant Schach eder en rigtig fortegnelse at gifue, hvor efter en hver oc saa efter condition kand forskaffes nøyagtig qvarteer oc underholding.

Til Hans Skach oc Hans von Ahlefelt.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wiid, at vi hafver tilskicket stendernes deputerte her i staden de forfattede ruller paa soldatesqvet til hest oc foeds sammesteds, til at forfatte der af en rigtig designation, indqvarteringen der efter at ligne oc til ende giøre, thi bede wi dig etc., at du i morgen ved it slet møder paa det jislandske compagnie her i staden, imidlertid at indqvarteringen saaledes forrettet vorde. Dermed etc. Hafniæ d. 3 decembris 1658.

Ligesaadant bref fich Hans von Ahlefelt.

P. S. i Hans Skaches bref:

Paa artiglerie betienterne hafuer du oc at forskaffe rigtig fortegnelse, hvor efter dennem oc fornøden indqvartering kand forskaffes.

Sæl. Tegn. XXXIV. 792-93.

V s.545

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 28 13:26:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top