eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.132

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 69-70
Nummer: 132


<-Forrige . Indhold . Næste->

132.

22 Nov. 1624.

Befaling om Befordring af Postbudene mellem Kjøbenhavn og Hamborg.

Til nogle aff lensmendene.

C. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Vider, att effthersom vij naadigst haffuer for gaatt anseett egne budde ad lade forordne, som ordinarie imellom vor kiøbsted Kiøbenhaffn och Hamborgh vore saauellsom andre breffue skulle omdrage, thi bede vij eder och ville, attj bønderne vdj eders lehn thilholder samme bud vogne for bethaling, om de dennom fornøden haffuer, att leye saa och fergemendene thilholder dennom offuer fergestederne, naar de ankommer, strax, saa frembt mueligtt ehr, for en billigh bethaling att offuerføre. Sammeledis atti och buddene thilholler vdj en visse herberg vdj vor kiøbsted Nyborgh althid att indrage, saa de, som breffue med dennom ville frembsende, vden lang effthersøgelse dennom kunde finde. Vdj lige maader ad samme budde och thilholdis beuis fraa borgemestere vdj Nyborg att thage, huormed de sig vndskylle kunde, om de formedelst w-uer eller nogen anden aarsagh skyld offuer thiden der

V s.69

oppeholdis. Der met etc. Skreffuitt Hadersleffhuss den 22 novembris anno 1624.

Sæl. Tegn. XXII. 415-16.

V s.70

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 11.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top