eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1267

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 525
Nummer: 1267


<-Forrige . Indhold . Næste->

1267.

26 Okt. 1658.

Om Flaadens Afsejling forat hjælpe den hollandske Flaade.

Til hr. Henrich Bielcke.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wij bede eder etc., at j holder eder udi beredskab med saa mange af vores orlog skibe, som tilbørligen med folch oc anden fornødenhed kand vorde forsiunet, oc med dennem her fra strax udsegler, til at secondere den hollandske flode, saasnart fornemmes kand, at bemelte hollandske oc svenske flode er kommen udi action oc fegtning til sammen, giørendes eders yderste flid efter søemands maniere at giøre fienden ald muelig afbreck, som vi eder tiltroer oc som j achter at forsvare, oc paa det at j kand hafue alting desto bedre paa rede hænder, da hafver vi naadigst anbefalet, at baade de baadsfolch, som om natten ere her paa voldene, saavelsom 200 soldater af vores lif regiment kand, saasnart mueligt er, oc naar du det begier, were ferdige til at føres om borde. Officererne paa floden wille vi saaledes som efterfølger naad. hafve forordnet, nemlig at os elskelig David Da Væl skal vere hos eder paa Trefoldighed, saa oc capt. Fit Janssen, capt. Rothsteen saa oc lieutenant Hans Lauritzen oc fiscal Peder Knudssen. Mens paa Hannibal skal vere vice admiral Nicolaus Helt, lieut. Thomas Diderichssen oc lieut. Jacob Albretssen. Paa de Tre Løfver capt. Peter Bredal, lieut. Hans Nissen, Cornelius von Dam oc Jørgen Rickerssen. Paa dend Norske Løve capt. Jelles Lenertzen, capt. Christopher Høyer oc lieut. Lyr. Paa dend Graa Ulf Peter Jansen Konig, lieut. Cornelius von Sonton. St. Hans capt. Søren Orning oc lieut. Søren Hanssen. Paa Høyenhald capt. Peder Jenssen. Dermed etc. Hafniæ d. 26 octobris 1658.

Til Hans Skach.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wij bede dig etc., at du giører den anordning, at 200 soldater af lif regimentet med tilbehørige officerer saa oc de baadsfolch, som paa voldene til reserve ere forordnede, werer udi beredskab paa os elskelig hr. Henrich Bielches anmodning at føres om borde til vores orlog skibe. Dermed etc. Hafniæ d. 26 octobris 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 747-48.

V s.525

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 26 19:30:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top