eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1262

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 523
Nummer: 1262


<-Forrige . Indhold . Næste->

1262.

21 Okt. 1658.

Om Besparelse i Hofholdningen.

Til Peter Reetz oc Johan Christop von Kørbitz.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Eftersom erfares, at af viin oc spiis kielderne her paa slottet en stoer qvantitet herre- og spiis øl skal udspises oc med gaaes, hvilcket nu i denne onde tid at bringes til veye meget besverlig falder, thi bede etc., at j uge seddelerne efter dend udspiisning, som nu findes, for eder tager, dennem at examinere, oc med de regnskaber oc dend udspisning, som nu udi vores elskelig kiere hr. faders salig oc høyloflig ihuekommelses tid hafver veret, at collationere, hvor om j eders underdanigste betenchning til videre naadigste resolution med allerforderligste skriftlig hafuer at befatte. Iligemaade hafver j oc winter oc sommer liuse rullen at igiennemsee, oc efterdi midlerne udi denne besverlige tid iche er saadan stoer mengde af lius ugentlig at forskaffe, som hid indtil skeed er, da hafuer j oc saa eders meening herom at tilkiende gifve oc forslag giøre om hvis lius, som ugentlig skulle udlefveres, oc hvor de her efter er at erlange, anseendes Kiøbenhafns lehn, hvor fra Husene hid indtil forskaffet er, nu gandske vorder ruineret. Dermed etc. Hafniæ d. 21 octobris 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 744-45.

V s.523

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 26 18:58:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top