eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.120

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 65-66
Nummer: 120


<-Forrige . Indhold . Næste->

120.

20 April 1624.

Sagen mellem Jens Munk og hans Hustru skal tilendebringes.

Til borgemester och raad udi Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom neruerendis breffuiserske Catharina Adriansdatter vnderdanigst sig beklager, huor-

V s.65

ledis hindis forrige mand os elskelige Jens Munck, vor skibs capitein, effteratt de for capitelett ere adskilde, skall forholde hos sig ald deris fellidsgods och hinde aldelis inted deraff till hindis liffs ophold skall ville vnde och beuilge, huorudinden hun formener sig att forwrettis, thi bede wi eder och biude, at i forskreffne parter med allerførderligste och uden forhaling for eder indsteffner och dennem om saadan irring enten till mindelighed imellom forhandler eller ved rettmessig dom och sententz adskillier, och huis i saaledis forhandlendis eller dømmendis worder, att i det klarligen giffuer till parterne beskreffuit, efftersom i ville antsuare och vere bekiendt. Ladendis dett ingenlunde. Hafniæ 20 aprilis anno 1624.

Sæl. Tegn. XXII. 369-70.

V s.66

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top