eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.119

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 65
Nummer: 119


<-Forrige . Indhold . Næste->

119.

26 Marts 1624.

Borgmester Mathias Hansen maa gøre Indførsel i Otto Brahes Gods.

Thill Steen Willomsen och Adolff Friderich Grabo.

C. 4tus. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom os elskelige Mathias Hansen, borgemester udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, skall haffue forhuerffuitt en landstingsdom sig at lade indføre udj os elskelige Otte Brahe, vor mand, tienner och embidtzmand paa vortt slott Kallundborg, hans gods, da effterdj de tuende vore gode mend, som aff landsdommeren ere tillneffnt samme indførsell at fuldgiøre, skall udi attskillige befalninger vere forhindrede, bede wi eder och wille, att i med dett allerførderligste samme indførsell foretager och forskreffne Mathias Hansen udj forskreffne Otte Brahis gods, som udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn endnu kand findis, effter forskreffne doms liudelse indfører. Croneborg den 26 martii anno 1624.

Sæl. Tegn. XXII. 364.

V s.65

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top