eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1187

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 496-497
Nummer: 1187


<-Forrige . Indhold . Næste->

1187.

13 Sept. 1658.

Befaling til Hofbetjentene at passe deres Vagttjeneste ligesaa godt som Borgerskabet.

F. 3. Helse eder vores hofbetiente, som den post her bag ved wort slot Kiøbenhafn betroed er, med Gud oc wor naade. Enddog vi vel hafde formodet, at vores samtlige hofbetiente, som vi icke en ringe, mens meget fornemme post, nemlig Løngangen, oc derfra indtil batteriet ved Brøggerset, siden oc saa porten her oppe ved Slottet, betroed hafver, skulle udi denne store paahængende fare oc vanskelige tids tilstand, frem for andre, som sig iligemaade godvilligen lader bruge ved posterne paa volden, lade sig finde omhyggeligere oc fyrigere til vores tieneste, saa fornemmes dog med vores største mishag, at en part af dennem, end oc de, som til hofve oc udi empterne inttet synderligt hafuer at forrette, tid efter anden findes meget forsømmelige oc efterladne, j det at de gaar hiem oc qviterer posterne, naar det dennem self lyster, i synderlighed om morgenen, naar reveillen er slagen, deres officerer aldeeles u-adspurt oc imod vores forige derom udgifne kongelig ordre oc befaling, hvorfore vi endnu ydermeere ere foraarsagede alle oc enhver hermed at paaminde, at de, som ville vere anseet oc holden for tro tienere oc derforuden nogen

V s.496

naade i fremtiden hafve at forvente, skal vere tiltenckt deris post oc vagt bedre, end som hid indtil skeed er, at forsee, tagendes herudi exempel af vores tro oc oprigtige borgerskab her i staden, som iblant dennem self hafuer stadfæst, at de icke achter den for en erlig mand, som sin post uden høyvichtig aarsag oc officerernes forlof qviterer, hvilcket vi oc saa formoder, at vores egne tienere imellem sig self indgaar, wij wille det igien i sin tid med ald kongelig naade imod enhver tilbørligen vide at erkiende. Gifvet etc. Hafniæ d. 13 septembris 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 713-14.

V s.497

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 23 21:15:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top