eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1183

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 495
Nummer: 1183


<-Forrige . Indhold . Næste->

1183.

11 Sept. 1658.

Om Ordning af Postvæsenet, naar Belejringen tilsøs er hævet.

Til Anders Jørgenssen Klingenberg.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wiid, at vi naadigst hafver anbefalet os elskelig Selius Marselis, vores ober bergamts raad oc norske post forvalter, at gifue dig ordre at du, strax oc saasnart hafnen fra de svenske orlogs skibe er befriet, skal vere betenckt, j det ringeste en beqvem galioth eller it andet got skiberum at hafue wed haanden udi beredskab, paa det at correspondentzen imellem vore riger Danmarck oc Norge continuerlig kand vorde underholdet, mens eftersom hand sig beklager, at du altid udi forleden krig hafuer disputeret hans velmente anordninger, oc dennem icke som du vel hafde burdt efterkommet, iligemaader beklager hand sig, at hand efter din egen begiering skal hafve forskrefvet en hucker eller gallioth af Holland til at overføre postbrefvene, hvorfor hand sig for obligeret hafver maanets pengene at betale, hvilcken hucker du oc til postbrefvene imellem Danmarck oc Norge hafver brugt, men nu at hand søger betalingen hos dig for samme maanets gielder, kand hand inttet bekomme, thi bede wi dig oc befaler, at du tillige med afgangne Morians arfvinger, som det norske postvæsen sig paataget hafver, at j præcise følger oc efterkommer hvis anordning, som bemelte Selius Marselius gifvendes vorder, saaviit postvæsenet angaar, saa oc hannem igien betaler de af hannem udlagte maanets penge, oc dersom du herimod noget hafuer at indvende, da hafuer du det for os elskelig Erich Krag etc. oc Theodorus Lenthe etc. at andrage oc tilkiende gifue, som derudinden skal giøre, hvis ret oc billigt eragtes kand. Ladendes det ingenlunde, saafremt vi ey skal vere foraarsaget at giøre anden anordning om bemelte postvæsen. Der efter du dig kand vide at rette. Befalendes etc. Hafniæ d. 11 septembris 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 711-12.

V s.495

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 23 21:02:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top