eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1165

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 486-487
Nummer: 1165


<-Forrige . Indhold . Næste->

1165.

4 Sept. 1658.

Om Levering af Foder til Rytteriet af Bønderne paa Amager.

Til Lauge Beck.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wij bede dig etc., at du uddeeler landsbyerne paa vort land Amager til at giøre rytterne tilførsel for betaling af fourage, høe oc aure, eller i sted for hafren biug, dog for betaling efter den derom giorde taxt, oc paa det dermed des rigtigere kand tilgaa, da hafver du at anordne hver compagnie sine wisse bønder, som dennem kand giøre tilbørlig tilførsel oc derfor betalingen hos dig igien at søge, til hvilcken ende du hafver for hver compagnie at lade indbeholde saa mange penge hos værterne eller andre, som dennem underholder, som samme fourage sig af høe oc hafre efter ordinancen kand bedrage, oc dennem igien til bønderne at lefvere, naar de fremviser qvarteermesterens qvitering paa det compagniet assignerede fourage. Dersom oe nogen bunde klager at hand af sine ryttere mollesteris, oc iche vil nøyes med den forordnede deputats, da hafuer du officererne det at tilkiende gifue, saa at det tilbørligen oc i tide kand remederis. Dermed etc. Hafniæ d. 4 septembris 1658.

V s.486

Til Hans von Ahlefelt.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wiid, at vi naadigst hafuer anbefalet os elskelig Lauge Beck et anordne hver compagnie af rytteriet sine visse bønder paa Amager, som med høe oc haure dennem kand giøre tilførsel, dog for betaling, thi hafver du samme tilførsel ved enhver compagnies qvarteermester at lade annamme, oc pengene derfor, saa viit det sig efter den forordned taxt kand beløbe, til bemelte Lauge Beck for det heele compagnie at lefvere, saa at hand bønderne dennem kand tilstille imod bemelte qvarteermesteres qvitering paa samme høe oc hafre, hvilcke penge qvarteermesteren af enhver rytter under compagniet eller hans wert, som hannem underholder, som forskrefvet staar, hafuer at opberge. Dersom oc bønderne videre af rytterne besverges end den forordnede deputat, da hafver du derofver alvorligen at lade straffe, naar derpaa klages. Dermed etc. Hafniæ d. 4 septembris 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 704-05.

V s.487

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 23 18:47:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top