eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.115

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 62
Nummer: 115


<-Forrige . Indhold . Næste->

115.

22 Nov. 1623.

Om Afgørelse af 2 Arvesager.

Til borgemester och raad udj Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom der skall begiffue sig nogen irring och trette imellom affgangne Jørgen Luntis syster paa den ene och Simon Buttner och Wolffgang Krinnis, borger till Dantzig, paa den anden side anlangende arff och nogle forskreffne affgangne Jørgan Luntis penge, som her paa vortt rentekammer aff forskreffne affgangne Jørgen Luntis systers fuldmechtige skall vere arresteritt, thi bede wi eder och wille, att i begge forskreffne parter med det allerførste for eder indsteffner och dennem enten till mindelighed imellom forhandler eller och ved dom och rett adskiller. Sammeledis efftersom der begiffuer sig nogen irring och tuist imellom affgangne Karll von Manderens effterladte hustru paa den ene och en ved naffn Snuckert paa den anden side, da bede wi eder udj lige maade och wille, att i och samme sag tager till forhør och derudinden kiender och dømmer, huis rett och billigtt kand vere. Hafniæ den 22 novembris 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 324.

V s.62

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top