eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.114

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 61-62
Nummer: 114


<-Forrige . Indhold . Næste->

114.

22 Nov. 1623.

Johan de Villum skal sende en Ladning Korn til Norge.

Til Ernst Normand.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wid, at efftersom wi naadigst haffuer till os elskelige Johan de Willum, borger udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, soldt 22 lester biug aff vore lehne Andtuorskoff och Korsøers indkomme, thi bede wi dig och wille, at du lader den anordning giøre, at forskreffne Johan de Willums skib, som hand for vor slott Korsøer haffuer liggendis, samme korn strax maatte indbekomme och siden vere hannem der behielpelig, at hand sin fulde skibs lading kunde hos andre bekomme, som ungefehr skall vere 30 lester i alt,

V s.61

vdi lige maade at du aff skipperen paa samme skib tager nøyachtig forsickring, at hand sig strax med samme korn till vort rige Norge till vore lehne Mandall och Nedenis begiffuer, huor forskreffne Johan de Willum det siden till vore undersatter skulle selge och affhende. Hafniæ den 22 novembris 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 323.

V s.62

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top