eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1131

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 475-476
Nummer: 1131


<-Forrige . Indhold . Næste->

1131.

24 Avg. 1658.

Om Fordeling af Indkvarteringen.

Til her Niels Krabbe, Mogens Ahrnfeld, Erich Rosenkrantz, Lauge Beck, Otte Paavisch, J. Christoph Kørbitz, Christen Skeel Jørgensen oc Mogens Friis samt fleere af de andre stænder her i byen.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wij bede eder oc naadigst ville, at j i morgen wed 9 slet om formiddag retter eders leylighed efter at møde paa det Iislandske compagnie med de andre stenders forordnede her udi byen, som vi oc did hafuer ladet forskrifue, hvor j udi os elskelig Mogens Høeg etc. oc Christen Skeel deris ofverværelse hafuer uden nogen underskeed en rigtig fortegnelse at lade forfatte paa hver stands gaarde, nemlig adelens, geistlighedens, borgerskabets oc vore betienters, saa oc hvor mange gaarde her i staden der formeenes at kunde holde tov heste efter proportion, dend bedre at hielpe paa dend ringere; desligeste ocsaa huilcke gaarde oc vaa-

V s.475

ninger der kunde anslages for soldater at holde, til fire udi det høyeste, saa at derefter kunde træffes rigtig proportion, oc enhver kunde vide, hvor viit dennem efter billighed oc pro qvota kunde tilkomme, saa lenge denne paahengende fare paastaar. Dermed etc. Hafniæ 24 augusti 1658.

Ligesaadan bref fich bispen oc d. Jacob Knudsen, d. Thomas Bang, d. Peder Scavenius, d. Rasmus Bartholinus, m. Rasmus Vinding oc m. Jørgen Eylersen.

Noch Theodorus Lenthe oc Cornelius Lercke.

Item Thomas Thomesen, Jørgen Hansen, Hans Bøysen, Jens Sørensen, Anders Sørensen oc Jens Bøyesen.

Noch borgemestere oc raad her udi byen at nafngifue fire af deris middel oc fire af borgerskabets med alle rodemesternes rouller paa gaardene her udi byen.

Sæl. Tegn. XXXIV. 690.

V s.476

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 23 16:20:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top