eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.113

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 61
Nummer: 113


<-Forrige . Indhold . Næste->

113.

16 Nov. 1623.

Om en Retssag mellem en Borger her og en Borger i Lybæk.

Til borgemester och raadmend i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Efftersom for os vnderdanigst haffuer ladet berette neruerendis breffuiser Hendrick Kierckering, borger till Lybeck, huorledis hand nogen tid forleden Jørgen Sueitzer, indvoner her sammesteds, for gield effter klare och richtige handskrifter och derpaa tagne dommens liudelse for eder skall haffue i rette steffnitt, och i sagen till cammerretten till Spiir (saa som den der skulle vere indsteffnitt och endnu henge i trette) skall haffue heden viist, da effterdj samme Jørgen Sueitzers angiffuelse om cammerretten befindis icke paa nøyachtige fundamenter at beroe, bede wi eder och wille, at i uden lang och vfornøden ophold samme sag igien foretager, derudinden dømmer och udj alle billige maader lader skee execution, eftersom retten kand vere gemesz. Hafniæ den 16 novembris 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 320.

V s.61

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top