eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1121

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 471-472
Nummer: 1121


<-Forrige . Indhold . Næste->

1121.

20 Avg. 1658.

Om Mønstring af Mandskabet.

Til Ulrich Christian med fleere officerer samt Friderich Turesen oc borgemestere oc raad i Christianshafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wiid, at vi for raadeligt oc got hafver anseet at lade holde en general munstring til hest oc foedtz her i staden, paa det vides kand, hvad folch wi her hafuer, oc til dend ende naadigst anbefalet os elskelig her Niels Krabbe oc Christen Skeel Jørgensen i morgen tilig, som er den 21 augusti, strax efter reveillen er slagen, at munstre lifregimentet til foeds oc den post der nest ved til Øster poert, Erich Rosenkrantz oc Erich Krag de tov nest paafølgende bulvercke fra Øster poert, Mogens Ahrnfeld oc Oluf Brockenhuus de tov nest paafølgende bulvercke til Nøre poert, Jacob Rothsteen oc Envold Parsberg gammel oc nye Nøre poert, Jens Rothsteen oc Christopher Parsberg fra Nøre poert Hane oc Helmer skandtze, Steen Hondorph, Hans Oldeland fra Helmer skandtze Vesterpoert, Løngangen oc ved Tøyhuuset, Sivert Brockenhuus, Key Løcke Christianshafn, Steen Brahe, Mogens Friis rytteriet, oc at gifue til kiende, hvad officerer oc gemeene knegte paa hver post findes, det vi til efterretning wille vide lade. Thi hafuer du officererne til hest saavelsom til foeds paa dine poster at tilholde, at de til samme tid hafver deris rigtig rulle, enhver paa sine folch saavel officerer som gemeene knegte udi beredskab, at de dennem til forskrefne gode mænd kand ofverlefvere, saa at vi derom kand bekomme fuldkommen efterretning. Dermed etc. Hafniæ d. 20 augusti 1658.

V s.471

Ligesaadant bref fich Hans Skach at tilholde officererne ofver ald soldatesqvet her i staden, at en hver lefuerer sin rulle til forskrefne gode mend. Udi Skaches bref blef indført Post Seriptum: Ilige maade hafuer du oc at tilholde artiglerie officererne paa hver post til forskrefne gode mend richtig rulle paa artigleriets betiente at ofverlefvere.

Item Friderich Turesen at tilholde officererne ofver borgerskabet paa hver post at lefvere sin rulle til forskrefne gode mænd.

Item Oberst Both at lefvere en richtig rulle paa hans underhafvende soldatesqve til Sifvert Brockenhuus oc Key Lycke.

Item borgemestere oc raad paa Christianshafn at lefvere iligemaade en rigtig rulle paa deris underhafvende borgerskab til Sivert Brockenhuus oc Key Lyckc.

Sæl. Tegn. XXXIV. 685.

V s.472

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 22 19:59:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top