eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.112

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 60-61
Nummer: 112


<-Forrige . Indhold . Næste->

112.

9 Okt. 1623.

Borgmestere og Raad skulle dømme en Kvinde i Børnehuset.

Til borgemester och raadt vdj Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom os vnderdanigst aff Jonas Alphas och hans hustru Judith Alphas forberettis, aff dennem

V s.60

i rette for eder itt løssachtigt quindfolck Sillicke Andersdatter att vere steffnit for en handskrifft paa itt hundrett rixdlr., hun forskreffne Jonas och Judith Alphas skyldig er, och hun i handskrifften (paa det han kunde bekomme forskreffne penge) sig itt forwendt naffn nemlig Anna Maria Poddebusk att haffue giffuett, tha effterdj i, formedelst hun her i byen i vort børnehus for hindis løssachthigheds skyld att vere indtagen, icke offuer hinde wille sentenzere och dømme, bede wi eder och wille, att naar sagen for eder igien indsteffnendis vorder, i da paa hinde effter hindis gierninger dømmer, saa hindis vederpart vederfaris den deell rett er. Hafniæ 9 octobris anno 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 300.

V s.61

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 10.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top