eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.109

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 59
Nummer: 109


<-Forrige . Indhold . Næste->

109.

4 Sept. 1623.

Jens Munks Sag skal tilendebringes.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att for os underdanigst haffuer laditt berette os elskelige Jens Munck, vor skibscapitein, huorledis adskillige vidnisbiurd skall verre førtt udj den sag imellom hannem och hans hustru, huilcke vidner hand som wnøyachtige for eder haffuer villitt lade indsteffne, at derpaa kunde kiendis och dømmis, huorudj i eder skall haffue vegritt, thi bede wj eder och wille, at i samme vidnisbiurd med allerførderligste for eder tager, med flid forhører saa och derpaa saavell som paa den beklagede och anholden person Asmus Schultt uden videre ophold kiender och dømmer, huis retten kand vere gemesz, efftersom i ville ansuare och verre bekiendt. Hafniæ den 4 septembris 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 280.

V s.59

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 9 21:19:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top