eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.107

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 58
Nummer: 107


<-Forrige . Indhold . Næste->

107.

24 Juni 1623.

Bøndersønner fra Roskilde Len, der ikke have Frihedsbrev, skulle udleveres Lensmanden.

Til borgemester och raad i Kiøbinghaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att wi naadigst forfarer, huorledis mange vore bønder sønner aff Roskild lehn sig her udj vor kiøbsted Kiøbinghaffn opholder, att deroffuer nogle gaarde paa forskreffne lehn ledig er och icke kunde besiddis, thi bede wi eder och ville, att naar i aff os elskelig Mogens Pax, wor mand, tiener och befalningsmand paa vor gaard udi Roskilde, herom besøgis, att i lader anordne, att hannem kunde bliffue følgactig saa mange aff samme bønder sønner, som hand er begerendis, som icke haffuer deris friheds breff och ellers udj andre mader ere privilegerit och for deris fødested forskaanit. Hafniæ 24 junii anno 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 242.

V s.58

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 9 21:07:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top