eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1061

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 454
Nummer: 1061


<-Forrige . Indhold . Næste->

1061.

10 Avg. 1658.

Henrik Müller tilraader til Vedtagelse af de foreslaaede nye Privilegier. Jfr. I. Nr. 489.

Høig-welbaarne herre patron.

Jeg haffuer tallit med borgernestere och raad och befinder, at det heel megit skulde animere dennem, om dee bekom offerterne effter indlaugte concept. Siunis eders excellence, at det maatte befordris in duplo, at eet til dend geistlige stand och eet til borgemestere och raad sollenniter maatte ofuerantwordis, saa kunde rector magnificus, bispen med nogle aff dend lærde stand och borgemestere och raad med nogle deputerede aff dee fornehmeste borgerskabff der til beraabis och der imod begieris, at dee sig igien goedwilligen wille indstille med huis dee i denne tid kunde opbringe. Jeg meener, det skulde were ett middel til ald det, som muegligt war. Indstiller och til eders excellence, om icke for dend 8 punct med kunde annectêris, at døttrene maatte gaa udi lige arffueloed med sønnerne. Gud i himmelen aldting wdføre til sit naffns ære och dette riges frelse och redning. Hafniæ 10 augusti 1658.

Eders excellences wnderdanige plictskyldige tiener
Heinrich Müller.

Bagpaa Segl i sort Lak og følgende Udskrift:

Hans excellence her rigens houffmester vnderdanigst.

Sæl. Indlæg.

V s.454

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 22 12:02:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top