eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.106

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 57-58
Nummer: 106


<-Forrige . Indhold . Næste->

106.

30 Maj 1623.

En Tavle anordnes i alle Købstadkirker til Fordel for Tugthuset.

Til universitetet udi Kiøbinghaffn, alle bisperne och borgemestre och raad udj alle kiøbsteder udj Danmarck och Norge.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom wi haandtwerckerne her udj rigerne till fortplantelse saa och vngdommen fra mysig- och lediggang att fravenne naadigst haffuer ladit allevegne udj kiøbstederne optage fattige och faderløse børn och for dennem udj børnehusit her udj vor kiøbsted Kiøbinghaffn ladet anordne læremestere och dennem derforuden med nødtørfftige vnderholdning for-

V s.57

siune, ind till Gud vill, de it gott haandtverck kunde lære, huoraff de siden kunde haffue deris liffs vnderholdning att fortiene, thi bede wi eder och naadigste ville, att i udj kierckerne der udj byen lader anordne end en taffle, huor udj kunde samlis nogen collect samme fattige och faderløse børn till hielp till deris kleder, och siden huis saaledis samlis hid till forskreffne Kiøbinghaffn aarligen fremsende, anseendis, att saadanne haandtverckernis forthielpning landene och deris indbyggere udj synderlighed (nest Guds hielp) kand gerade och komme till fremtarff och gode. Hafniæ 30 maji 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 234-35.

V s.58

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 9 20:56:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top