eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.104

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 57
Nummer: 104


<-Forrige . Indhold . Næste->

104.

12 April 1623.

Befaling om at tilendebringe kaptejn Jens Munks Lejermaalssag med hans Hustru.

Til borgemester och raadmend i Kiøbinghaffn.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att os elskelige Jens Munck, voris skibscapitein, vnderdanigst for os haffuer ladet andrage, huorledis hand skall fengslig haffue ladit anholde der i vor kiøbsted Kiøbinghaffn en ved naffn Asmus Skuldt for att haffue hafft leyermaall med hans hustrue saa och for adskillige hans tøig vdj hans verge skall findis. Da bede wi eder och ville, att i wden vidtløfftig forhall, saa viidt med low och rett skee kand och eder vedkommer att dømme udj, kiender och sententzerer, anseendis wi naadigst ville lade forskreffne Jens Munck i voris bestilling bruge och med første med voris skibe skall vdseyle. Der med etc. Friderichsborg 12 aprilis 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 223. Der staar 1621 ved en Fejlskrift.

V s.57

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 9 20:18:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top