eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.103

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 56
Nummer: 103


<-Forrige . Indhold . Næste->

103.

10 April 1623.

Udspisningen i Tugthuset skal ske, eftersom Folkene arbejde.

Til Axell Arnfeld.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och ville, att du det saaledis hereffter med vdspisningen vdj tucthusit vdj vor kiøbsted Kiøbinghaffn lader anordne, att de, der inde ere och arbeider, bekommer mad och spise effter som de arbeder till, huorfore best er, att ald arbedet bliffuer vurderit, saa at de, der lidet arbeder, bekommer icke vden ringe spise, och de, der megit arbeder, bedre (dog hermed icke mendt børn, som lerer och icke endnu nogen arbede kunde giøre, der haffuer paa sig). Wi ville och icke naadigst, at formedelst denne forskeell nogen videre vdspisning der inde, end tillforne haffuer verit brugeligt, skulle skee, mens att den samme vdspisning nu der er, saaledis som forskreffuitt staar, vdbyttis. Dermed etc. Friderichsborg den 10 aprilis anno 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 222-23.

V s.56

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 9 20:08:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top