eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1021

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 442
Nummer: 1021


<-Forrige . Indhold . Næste->

1021.

17 April 1658.

Mag. Erik Olsen Torms Trætte med Jakob Vejer.

Til borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Eftersom os elskelig, hæderlig oc høylærd m. Erich Oelsen, proust oc sognepræst til Wor Frue kircke i wor kiøbsted Kiøbenhafn, for os underdanigst hafuer ladet andrage, hvorledes hand paa ministerij oc egen vegne til eders raadstue dend 23 decembris 1657 ofver Jacob Sørensen Veyer for en summa penge efter richtig haandskrifter der oc paa følgende pante vidner hafver dom forhverfvet, at eyendommen fornefnte m. Erich for eye skulde følge, hvor efter hand hannem oc af gaarden hafver ladet udsige. Des u-anseet hafver fornefnte Jacob Veyer ofver forskrefne eders dom stefning til førstkommende herredage taget, hvormed formeenes, at hand fornefnte m. Erich baade fra betalingen oc pantet wille opholde, saa fornefnte m. Erich sig befrygter imidlertid paa eyendommen formedelst adskillige ulyckelig tilfelde at kunde skade tilføyes, imeden det under Jacob Weyers egen hefd oc verge er, eftersom hand skal were u-wederheftig, saavelsom end oc wed rigens ret for anden gields fordring til rømning forfuldt, hvorfore fornefnte m. Erich denne vores naadigste befaling til eder hafver veret begierendes. Thi bede vi eder oc naadigst wille, at j fornefnte Jacob Veyer tilholder, enten forskrefne dom strax at fyllestgiøre oc eyendommen ubeskadiget, saasom den tid den wurderet blef, til bemelte m. Erich indtil sagens endelig uddrag at indrømme, eller saa mange rede penge i retten at deponere, som fordringen sig kand bedrage, med mindre end at hand derfor stiller nøyachtig caution. Dermed etc. Hafniæ 17 aprilis 1658.

Sæl. Tegn. XXXIV. 502.

V s.442

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 20 20:03:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top