eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.101

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 55
Nummer: 101


<-Forrige . Indhold . Næste->

101.

30 Marts 1623.

Om Opbyggelsen af den ny Kirke udenfor Nørreport.

Til professores udj Kiøbinghaffns universitet.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom wi naadigst for got anseer, att paa den kieregaard vden Nørreport for vor kiøbsted Kiøbinghaffn skall byggis en kircke, huorudj Guds tieniste om søndagene saa vell som andre hellige dage och forordnede tider kand holdis, da bede wi eder och naadigste ville, att i paa samme kierregaard lader opsette en kierke muredt aff grund en halffanden steen tyck ohngefehr och med samme bygning nu straxt och med førderligste begynder. Der nest att i ochsaa det saaledis anordner, att den sogneprest udj Ouffre her effter bliffuer boendis ved samme ny kircke och saa vell udj den som udj samme Offure kircke tieniste giøre. Och skall till hannem udj lige made byggis huse, huorudj hand i nogen made nødtørffteligen kand haffue sin voning. Vdj lige made ville wi och naadigst, att i forordner, att de landsbyer, som hid ind till haffuer søgt Vor Frue kiercke udj forskreffne vor kiøbsted Kiøbinghaffn, her effter bliffuer befalit och tillordnet att søge enten samme ny kircke eller och andre beqvemme landsbykierker, som dennem katnd vere beleyligt. Der med etc. Kroneborg 30 martii anno 1623.

Sæl. Tegn. XXII. 217.

V s.55

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 07.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top