eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.10

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 4-5
Nummer: 10


<-Forrige . Indhold . Næste->

10.

7 Okt. 1605.

Løsgængere skulle bringes til Tugthuset.

Til Brede Rantzow.

Christianus 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att epthersom wij som en christen øffrighedt naadigst bøer att haffue en christen indsehende medt, att den trøglerje och betlerie, som her wdj riget och sønderlig her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn merhe end paa andre steder er wdj suangh, wid billige middell kunde bliffue affskaffit, tha haffue wij naadigst thill desz behoff ladet opbygge och ordinere enn Thuchthuesz her sammestedz. huor saadanne løszgiengere skulle hen-

V s.4

ordnis och indtagis och siden tillholdis att lere en handwerck, huor med de thieris brødt och ophold kunde fortiene. Thj bede wij eder och wille, attj lader optage saa mange mandz och quindis personer, i kunde offuerkomme baade her wdj byen och andenstedz, som wdj saa maade omløbber att thigge och trøgle och icke med theris henders arbedt wille fortiene deris føde, och thennem siden wdj thucht[huset] hersammestedtz lader henordne och indsette. Ther etc. Haffniæ den 7 octobris anno 1605.

Sæl. Tegn. XX. 50.

V s.5

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn apr 27 20:21:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top