eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.83

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 123-125
Nummer: 83


<-Forrige . Indhold . Næste->

83.

23 Juni 1385.

Henrik Spyllenrump og hans Hustru Heylike overdrager Johannes Monyk et Sted og en Grund, hvor fordum bode Heyne Solbjerg og hans Hustru Assele, i Tyskemannegade paa 20 Aar, hvoraf han skal give dem aarlig Afgift i Deventer. Hvis han tømrer et Hus paa denne Grund, skal det efter de 20 Aars Forløb godtgjøres ham efter en Vurdering af 2 Frænder valgte paa hver Side og han maa beholde det, til det bliver indløst Jfr. Suhm XIV. 150.

lc Hinricus Spyllenrump ende Heylike syn echte wiif doet kundich allen lüden, tughet ende bekennet openbaer vor vns ende vor onse eruende met dessen openen breue, dat wii eendrechtlike, redelike ende rektelike hebben ghedaen ende ghelaten Johanne Monyk, burgher to Copenhauen, ende sinen eruende eyne stede ende eynen grunt, de wandaghes plach to wesen Heynen Solebaer ende Asselen sines echten wiues, alse de stede ende grunt vorscreuen gheleghen is bynnen der stad to Copenhauen in Duyschmans straten, to hebbenne ende to brukenne tod sinen besten oerbaer twyntich jaer no yrst to comenne na datum desses breues, in alsodanen vorwarden, dat Johan Monyk ende syn eruend voerscreuen my Hinrike Spyllenrumpe, Hey-

I s.123

liken minen wiue en onsen eruende voerscreuen vor desse stede ende den grunt voerscreuen eyne jaerlixs ghülde solen gheuen ende betalen, alse twe gude ghuldene hellinghe, guet van gholde ende recht van ghewechte, alle jaer tussehen sunthe Michaels daghe ende sunthe Martyns daghe, daer yrst naest to comenne, to Deuenter binnen der stad in Wynikens huys van Aldensale, daer he vp datum desses breues inne wonachtig was. Voertmeer weert sake, dat Johan Monyk of syn eruend voerscreuen desse stede ende grunt voerscreuen betymmerden bynnen desse twyntich jaren voerscreuen, wanneer de twyntich jaer dan gheleden ende vmme comen sint, so sal jc Hinricus Spyllenrump, Heylike min echte wiif ofte onse eruend bynnen eynen jare daer dan na yrst volghende Johanne Monyke ofte sinen eruende voerscreuen, vor dat se vp dese stede ende den grunt voerscreuen hebben doen tymmeren, daer vor gheuen ende doen also vele, alse twen van ern vrenden ende twen van onsen vreaden, den veer en samentlike dünkt, dat Johan Monyk of syn eruend voerscreuen eyghe ende em met reden born vor de tymmeringhe. Weert ock, dat jc Hinricus Spyllenrymp, Heyllike myn wiif ofte vnse eruende voerscreuen alsodane tymmer, als Johan Monyk of syn eruend vp de stede en grunt voerscreuen hadden doen tymmeren, bynnen den eynen jare voerscreuen em nicht af en moeden of lozeden by beyden onsen vrenden, als voerscreuen is, so mach Johan Monyk ende syn eruend der stede ende des grundes met den tymmere bruken ende daer rostelike inne besitten, also langhe dat wii em doen vor dat tymmer also vele, alse veer onser beyder vrenden dünket reden ende bescheet wesen, vnde also langhe sal Johan Monyk ende syn eruend my Hinricus Spyllenrump, Heyliken minen wiue ende onsen eruende voerscreuen alle jaer tusscen sunthe Michaels daghe ende sunthe Mertyns daghe daer naest commene gheuen ende wal betalen twe gude ghuldene, guet van gholde ende recht van ghewechte, to Deuenter in Wynikens huys, vor desse stede ende grunt, alse voerscreuen is, al argelist in dessen breue vytghesproken. In eyn tuech der waerheit so hebbit Hinricus Spyllenrump vor my, Heyliken myn echte wiif ende vor vnse eruende voerscreuen myn seghel an desen bref ghehanghen, ende tod eynen meerren tughe hebbe wy ghebeden Heynen Pusen ende Steuenne ten Øerde desen breef mede to bezeghelen, vnde wii Heyne Puse ende Steuen ten Øerde bekennet, dat wii vm bede willen Hinricus Spyllenrump ende Heyliken sines wiues vnse seghele hebbet mede an desen breef gehangen. Screuen ende ghegheuen int jaer onses heren tusend trehundert viif ende tachtentich, op senthe Johans auent baptisten.

I s.124

Afskrift i Diplomatariet i Geh. Ark. med Langebeks Haand af «0rig. membr. af vor Frue Kirkes Arkiv 1750«, med 3 Segl under, af hvilke det første var forslidt, i de 2 andre var Bomærker.

I s.125

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 30 16:42:39 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top