eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.75

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 92-111
Nummer: 75


<-Forrige . Indhold . Næste->

75.

1375-89.

Fortegnelse over Grundene i Kjøbenhavn. Denne er formodenlig forfattet paa Biskoppens Foranstaltning for at give Underretning om hans faste Indtægter af Byen og om hans egne Ejendomme der. Som det sees af Nr. 78, havde Kong Valdemar beholdt Byen til sin Død, men den er sandsynligvis strax efter bleven tilbagegivet Biskoppen, hvorfor det blev ham af Vigtighed at faa en saadan Fortegnelse. Vi kunne saaledes sætte 1375 som det Aar, inden hvilket den ikke kan være forfattet. Naar Rørdam (Kjøbenhavns Kirker og Klostre S. 372 finder, at den ikke kan være fra Tiden senere end 1395, saa kunne vi nu gaa nogle Aar længer tilbage, idet P. Lindow, der her S. 100 opføres som levende, nævnes som død allerede 11 Okt. 1389 (Nr. 88). Nærværende Jordebog er indført i den store samtidige Jordebog, hvis Original findes i Upsala Univ. Bibl, og som er trykt i Script, rer. Dan. VII; nærværende Stykke S. 72-86. Rørdam har først gjort opmærksom paa, at der findes et særskilt

I s.92

Haandskrift paa Pergament i Konsistoriums Arkiv, Pakke Nr. 161, og skjønt dette først er fra sidste Halvdel af det 15de Aarh., saa er det dog lagt til Grund for nærværende Udgave, da intet andet Haandskrift findes her i Landet. De væsenligste Uligheder med Udgaven i S. R. D. VII. opføres i Noterne og det fremgaar deraf, at om der end kan gives enkelte forbedrede Læsemaader til den ældre Udgave, saa staar nærværende yngre Haandskrift dog tilbage for det ældre og er maaskee endog kun en Afskrift deraf, der synes at være taget for at paavise Frue Kirkes Ejendomme, idet der ved disse overalt er sat et Mærke.

Nota.    Isti habent fundos seu terras proprias Haffnis in parte occidentali prope mare juxta fossata.

Primo Ketillus Olefson j curiam.

Item Benechinus Suthena j curiam 1), quam loco pigneris habet.

Item Tuwo Thorberni j terram.

Item Nicolaus Kraghe j terram.

Item Jacobus Laurencii de Køghe j terram.

Item Petrus Ingwari j terram.

Item Johannes Martenson j curiam.

Item domus sancti spiritus Hafnis j terram.

Item willa Haffnensis j terram ante portam Petri Nicolai.

Item Petrus Nicolai de Solbierg j curiam.

Item dommus Petrus Henrici presbiter j terram.

Item Olauus Ebbesson j terram.

Item Hemmingus Petri j fundum.

Item Broderus Krafsæ j fundum.

Item ecclesia beate virginis Haffnis j fundum.

Item Laurencius de Lundh j curiam.

Item Johannes Griis j curiam.

Item dominus Sweno Øthensson j curiam.

Item Iuarus Niclesson de Malmøgh j curiam in pignere.

Item claustrum Andwortskow j fundum.

Item Thorbernus Gunnærsson j fundum.

Item Hermanus Kernedorp j fundum prope Lathbro.

Item Snyøfughl de Roskildis j fundum 2).

Item Johannes Quatz j curiam in pignere.

Item ecclesia beate virginis j curiam.

Item Cristina Swederss j curiam.

Item Andreas Holbek j terram.

Item domina Ethlæ de Spangaugræ 3) j terram in pignere.

Item dominus Johannes de Ramløse j curiam.

__________

1) L. terram.

2) L. har herefter Andreas Streke j fundum.

3) L. Spongagræ.

I s.93

Item dominus episcopus j fundum.

Item Magnus Inguari Roskildis j fundum.

Item dominus Regnichinus presbiter j curiam.

Item Botulphus Awæsson j fundum. Est locus pro ij tabernis, sunt
episcopo vendita 1).

Item Gødechinus Hincesson 2) j curiam.

Item Olauus Diegn de Halmstæthæ j fundum.

Item ecclesia beate virginis Haffnis j curiam, quam Siwart Stenwacre 3) construxerat.

Item Matias Sutor j curiam.

Item Benechinus Suthena j curiam.

Item Hannes Brwnsson fundum vnius taberne.

Item Hencechinus 4) presbiter j curiam.

Item dominus episcopus j curiam, quam Nicolaus Jonsson 5) edificauerat.

Item ecclesia beate virginis Haffnis j fundum.

Item Berta Hildebranz j fundum.

Item dominus episcopus j curiam, quam de Thorberno Gunnesson habuit in pignere.

Item dominus episcopus j fundum, quem de Henniche Pæterson habet in pignere.

Item Heyno Rydning j curiam.

Item dominus episcopus j curiam, in qua residet Arnoldus Høingh *).

Item Andreas Holbek j curiam, in qua Hans 6) Famæslote.

Item Benechinus Sudænæ j curiam, in qua residet Claws 7) Molsow.

Item dominus episcopus j curiam, in qua residet Hannes Syke.

Item Magnus Ingwari j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram, videlicet spacium vnius taberne.

Item Gødechinus Stenweghere j curiam, in qua residet Hermanus Trendekop.

Item dominus episcopus j terram siue spacium duarum tabernarum.

Item Petrus Jønsson dictus Kerlingøræ j terram.

Item Somerstorp j curiam 8).

Item dominus episcopus j curiam, in qua P. Juto.

Item Torbernus Gunnersson j terram.

__________

1) Est vendita er senere tilføjet, findes dog hos L.

2) L. Hinæsson.

3) L. Sywart Stenwæiæræ.

4) L. dominus Hincechinus.

5) L Jønsson.

*) i.e.: Høringh. Jfr. S. 111.

6) L. Hannes.

7) L. Clawes.

8) L. har derefter: Item dominus episcopus j curiam, in qua residet Knap.

I s.94

Item dominus episcopus j terram, in qua residebat Andreas Gulpeningh, quam habuit, quia ipse Andreas furabatur.

Item Laurencius Krusæ j terram.

Item Magnus Inguari j curiam, in qua residet Merdæ Nokkers.

Item idem Magnus Inguari j curiam, in qua residet Sweder.

Item Boecius Hest j curiam.

Item Hermanus Trendekop j curiam.

Item dominus episcopus j terram.

Item P. Walske j terram.

Item Nicolaus Faber j terram.

Item Martinus Gødechini j curiam.

Item Cecilia Kracho j curiam, in qua residet Thowæ 1).

Item Nicolaus Niclesson j curiam, in qua residet Hans Sporesmyd 2).

Item Johannes Diegn j terram prope mare.

Item Boecius Esberni j terram.

Item Gregorius de Nærerom j terram.

Item Hannes Gise 3) j terram.

Item ecclesia beati Nicholai j curiam, in qua residet Paulus Fugl.

Item Clawes Dankkenhawen de Malmøgh 4) j terram, in qua residet Johannes Bagghe 5).

Item Boecius Esberni j curiam.

Item Kelby j terram, in qua residet Stoltenbergh.

Item ecclesia beate virginis j curiam, in qua residet Kelby.

Item monasterium Soræ j terram prope cimiterium beati Nicholai,

Item Kelby j terram.

Item Thwo 6) Petri ij terras.

Item Trendekop j curiam.

Item Petrus Kringh 7) j terram prope mare.

Item dominus Regnechinus j terram juxta eandem terram.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item Laurencius Sartor j terram.

Item claustrum maioris Roskildis j terram.

Item dominus episcopus j terram prope Østrægaart,

Item Gødechinus Stenweghere j terram.

Item willa Haffnensis ij terras in medio platee.

Item Petrus Hemmingi j curiam.

__________

1) L. Towæ Støwærens.

2) L. Sporesmyth.

3) L. Gyse.

4) L. Malmøwæ.

5) L. Bagge.

6) L. Tuwo.

7) L. Kryngh.

I s.95

Item Jacobus Niclesson j curiam.

Item P. Walske j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item Mathes Skithe 1) j curiam.

Item P. Walske j terram, in qua residet Nicolaus Hwid 2) prope mare.

Item Brwn de Gripswald j terram.

Item ecclesia beati Nicolai j terram.

Item Henricus Pistor j terram.

Item Brygow j curiam.

Item Ingemerus 3) de Roskildis j terram.

Item Jacobus Laurencii j terram.

Item Andreas Holbek j curiam.

Item Berta Hilbranz 4) j terrara.

Item Mathes Sutor j terram, in qua residet Dobertyn.

Item idem Mathes Sutor j curiam, in qua habetur balneum.

Item 5) Gødekesson j terram.

Item domina Alike j curiam.

Item Købeke 6) Sudære j curiam.

Item dominus episcopus j terram, quam rex concessit Grandiis 7).

Item Johannes Driwære ij terras.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item Ellyn j curiam.

Item Cecilia Lasses j curiam.

Item Kelby j fundum, in quo residet Saxo Drawære.

Item Benechinus Sudæne j terram

Item Kobichinus Sudaren 8) terram

}
}
}

in quibus residet Jo. Jwl.

Item dominus episcopus j terram, in qua residet Tydekynus Dødæ grawære 9).

Item Jonas Niclesson j terram.

Item Ottho j terram prope Jacob Smyd 10).

Item Petrus Inguari j terram.

Item Johannes Jwl j curiam.

Item dominus Regnichinus j curiam, in qua residet Martinus Drawære.

Item vxor Sweders j terram.

Item Johannes Boosson j curiam.

__________

1) L. Skyttæ.

2) L. Hwyt.

3) L. Ingemarus.

4) L. Hyldebranz.

5) L. har derpaa: Hannes.

6) L. Købike.

7) L. Grundiis.

8) L. Sudærø j.

9) Tydekinus Døthægrawæræ.

10) L. Smyth.

I s.96

Item Michael Ødgersson j curiam.

Item Hemingus Petri j curiam.

Item Købechinus Sudære j fundum, in quo residet Nicolaus Langbeen.

Item Hemingus Pebeer j curiam, in qua residet Lassæ Pistor.

Item P. Ingwari j fundum, in quo residet Jonas Lundesson.

Item dominus Jacobus Petri j terram.

Item Jacobus Smyd 1) j curiam.

Nota.    De omnibus istis fundis siue curiis habeat dominus episcopus annuatim circa festum beati Johannis baptiste debitum dictum jordskildh 2), videlicet j sterlingum de quolibet fundo et curia.

Nota.   Habentes fundos in parte occidentali ad boream a platea iuxta portam occidentalem.

Primo Jonas Niclesson de Hærstæde 3) habet j fundum.

Item ecclesia Walenzbek j terram, quam Broderus Krafsæ construxerat.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residet Jacobus Magni.

Item eadem ecclesia j terram, in qua residet Jacobus Sellator.

Item eadem ecclesia j terram, in qua residet dominus Marquardus.

Item ecclesia Herstæde westre 4) j terram.

Item Jacobus Astradi j terram, in qua residet Laurencius Pistor 5).

Item Købechinus Sutor j terram, in qua residet Merde Jacobs.

Item Mathes Sutor j terram, in qua residet Hennike Faber.

Item Katerina Smitz 6) j curiam.

Item Lassæ Krusæ j curiam.

Item Hannes Sutor j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua resident Efrardus et Thort 7).

Item Lassæ Krusæ j terram, in qua resident Jacobus Biswen 8) et vxor Johannis Skredere 9).

Item domina Swenike monialis j spacium videlicet 10) ij tabernarum.

Item Jacobus Sartor j terram, in qua residet Walder Pistor.

Item vxor Laurencii Øbesson j terram, in qua Hans Læge 11).

Item domina Merde Pauli j terram.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua resident vxor Tychonis Brwn et Slæbehoden.

Item domina Cecilia j terram, in qua residet Boecius Petri.

__________

1) L. Smyth.

2) L. jorthskild.

3) L. Hærstæthæ.

4) L. Herstæthæ wæstræ.

5) L. pastor.

6) L. Smytz.

7) Thorth.

8) L. Byswen.

9) L. Skederen.

10) videlicet forbigaar L.

11) L. Hannes Læghe.

I s.97

Item habentes fundos a predicta platea ad miridiem iuxta portam occidentalem in parochia beati dementis.

Primo Gertrudh vxor Petri Astradi 1) j terram.

Item Margarete Benedicts 2) j curiam.

Item ecclesia beati Clementis j fundum.

Item Nicolaus Andersson j terram.

Item dominus Laurencius cononicus Haffnis j terram.

Item Laurencius Krusæ j curiam.

Item Johannes Petri de Hwsum j curiam.

Item ecclesia beate virginis j curiam.

Item Hannes Vestfaal j curiam.

Item Boecius Sartor j curiam.

Item Ysik Sartor j curiam.

Item Nicholaus Jutho 3) j curiam.

Item Benechinus Sudena 4) j curiam, in qua habetur balneum.

Item Jacobus Mirk 5) j terram, quam hereditate habuit [post] mortern Asteri Clementis.

Item altare beatorum apostolorum in ecclesia Haffnensi j terram, videlicet spacium ij tabernarum in pignere de eodem Astero Clementis.

Item Hermanus Rebwindere j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item episcopus j terram.

Item dominus Arnoldus j curiam.

Item altare beatorum apostolorum j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item Bidekow j terram.

Item Henricus Rosson j curiam.

Item Jacobus Mirk 5) j curiam.

Item Johannes Heningi j curiam, in qua residet Joseph.

Item Tuwo Thorberni ij curias simul.

Item Hille 6) Grauestens j terram.

Item Anders Bosson j terram.

Item Hemingus Stensson 7) j curiam.

Item Libertus Pistor j curiam.

Item Helena Biswens 8) j curiam, m qua residet Jacobus Wenk 9).

Item Johannes Gintersson 10) de Køghe j terram.

__________

1) L. Ostradi.

2) L. Margareta Bendicts.

3) L. Judæ.

4) L. Sudæna.

5) L. Myrk.

6) L. Hylle.

7) L. Stenesson.

8) L. Byswens.

9) L. Wink.

10) L. Gyntersson.

I s.98

Item Johannes Bekere de Køghe j terram.

Item Libertus 1) j curiam, in qua residet Johannes Thome.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item Laurencius Nestwed j curiam.

Item Hemingus Jonsson 2) j curiam.

Item Laurencius Øbesson j curiam, in qua residet Nicolaus Jutho 3).

Item Jacobus Tymbræ j terram.

Item Benechinus Sudana 4) j terram.

Item Bertholdus j terram.

Item Jacobus Timbræ 5) j curiam.

Item Johannes Gyntersson j terram.

Item Henricus Pladesudere j terram.

Item Jacobus Magni j curiam.

Item Petrus Twæsson j curiam.

Item Johannes Pughe j curiam.

Item Ebbo j curiam.

Item dominus Jacobus Petri j curiam 6).

Item P. Twæsson j terram.

Item Johannes Kannæ j terram.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item P. Niclesson de Solbierg j terram.

Item P. Tuwæsson j terram.

Item Nicolaus Petri j terram.

Item Boecius Petri j terram.

Item Tuwo Litlæ j curiam.

Item Johannes Gintersson 7) j terram.

Item Anders Sutor j terram in pignere.

Item conuiuium sancte Marie virginis j terram.

Item conuiuium sancti Spiritus j terram.

Item conuiuium sancti Petri j terram.

Isti habent fundos in Nørræ gadhe.

Primo Johannes Olaui j terram, in qua residet Haquinus Tollære et Johannes Niclesson 8).

Item Jacobus Tidebierg 9) spacium j taberne, in quo residet Piill.

Item Johannes Trvgilli j curiam.

Item altare corporis Christi Haffnis j terram, videlicet spacium iiij tabernarum.

__________

1) L. tilf. Pistor.

2) L. Jønsson.

3) L. Judæ.

4) L. Sudena.

5) L. Tymbræ.

6) L. terram.

7) L. Gyntersson.

8) L. Nielsson.

9) L. Thythebyergh.

I s.99

Item Johannes Skauæ j terram, scilicet 1) spacium iiij tabernarum in pignere de Hennichino Petri.

Item Thorbernus Gunnersson j curiam, in qua habetur domus lapidea.

Item Johannes Habramsson j curiam.

Item Købechinus Sutor j curiam.

Item P. Litlæ sudere j curiam.

Item altare prime j terram.

Item P. Lindo sutor j curiam prope cimiterium beati Petri.

Item Martinus. Sutor j curiam.

Item ecclesia beate virginis j curiam, in qua residet Johannæ 2).

Item Martinus Sutor j terram.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residet Hennichinus Petri.

Item Olaus Sartor j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residet Petrus Dænæ.

Item Nicolaus Toddæ j curiam.

Item Esbernus Sutor j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residet Martinus Deghen.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua Jonas Grvmekarl residet3).

Item Bero Sutor j curiam.

Item vna virgo nomine Cristina j terram prope portam aquilonarem.

Item habentes fundos in parte orientale ipsius platee.

Primo ecclesia beate virginis j fundum.

Item Katerina Herlus j curiam.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residet Jonas Bingh 4).

Item Petrus Litlæ suder j curiam.

Item ecclesia beate virginis j curiam, Nicolaus Faber residet 5).

Item Jonas Sutor j curiam, in qua residet 6) Johannes Pictor.

Item ecclesia beate virginis j curiam, in qua dominus Helmike residet.

Item eadem ecclesia 7) j terram, in qua Nicolaus Ebbæsson residet 8).

__________

1) L. videlicet.

2) L. Johanna.

3) L. har ikke residet.

4) L. Byng.

5) L. in qua residet Nicolaus Faber.

6) L. residebat.

7) L. ecclesia beate virginis.

8) L. har ikke residet.

I s.100

Item domus sancti spiritus Haffnis j curiam, in qua Jonas Sutor.

Item ecclesia beate virginis j curiam, in qua Jacobus Astradi residet.

Item eadem ecclesia j curiam, in qua dominus Trvgillus residet 1).

Item eadem 2) j curiam prope scolam, in qua dominus 3) Hølrici residet.

Item eadem 2) j terram, in qua habitat Luce Kalkone 4).

Item altare beatorum apostolorum terram, videlicet spacium quinque tabernarum.

Item ecclesia beate virginis spacium ij tabernarum.

Item Petrus Lillæ 5) Suderæ spacium ij tabernarum ex parte scolarium.

Item Hermanus Kærrendorp spacium ij tabernarum in pignere de Gynseke.

Item ecclesia beate virginis spacium iij tabernarum, quondam 6) Hermanus Kerrendorp habuit 7).

Item habentes fundos in parte aquilonari a platea Klædebodern 8).

Primo Andres Holbek j terram.

Item altare sancte Katerine spacium ij tabernarum, in quo stant taberne Cecilie Laurencii.

Item ecclesia beate virginis spacium duarum tabernarum.

Item Laurencius Jonsson 9) de Holbek j curiam.

Item dominus episcopus j terram, in qua residet Hans Libeke 10), quam Magnus Ingwari impetit.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residet Hannes Quatz.

Item Andres Holbek j terram, in qua Swarthekop residet.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua Hennichinus Griskow residet.

Item Henricus Pistor j curiam in pignere de Hince Brand.

Item dominus episcopus j terram, jn qua residet Werneirus 11) Pundere, quam eciam Magnus Ingwari impetit.

Item Magnus Ingwari spacium ij tabernarum.

Item Gødechinus Thomesson spacium j taberne.

Item Andreas Holbek spacium j taberne.

Item Sywardus 12) Stenwek j tabernam, pertinet Gødechino 13).

__________

1) L. har ikke residet.

2) L. eccl. b. virg.

3) L. har derpaa Johannes.

4) L. har derpaa: Item ecclesia b. virginis spacium ij tabernarum.

5) L. Litlæ.

6) L. quod.

7) L. habet.

8) L. Klæthæbodæ.

9) L. Jønsson.

10) L. Lybike.

11) L. Wernerus.

12) L. Siwardus.

13) L. spacium j taberne, quod pertinet Gødechino Steenwek.

I s.101

Item Mætthe Herbertz spacium j taberne.

Item pueri Hannes Dulmen spacium j taberne, in quo residet Hannes 1).

Item domina Alike spacium j taberne, quod Henricus Pistor in pignere habet.

Item Benechinus Sudene 2) spacium j taberne, in quo domina Mektildis residet.

Item domina Cecilia Petri spacium ij tabernarum, in quibus residet Laurencius Krusæ et Tuwo Torberni.

Item Johannes Olefson spacium ij tabernarum, in quibus resident Ketillus Olaui 3) et vxor Nicolai Johannis.

Item domina Cecilia P. spacium ij [tabernarum, et vxor Nicolai Johannis,] vbi residet Tækeborg.

Item Hille Grauestens spacium j taberne.

Item Mathes 4) Sutor spacium j taberne, vbi residet Hermanus Institor.

Item Magnus Lang Roskildis spacium j taberne, vbi residet relicta Rothgeri Institoris.

Item dominus Jacobus Amaghe j tabernam lapideam ex parte altaris prime.

Item Magnus Ingwari ij tabernarum spacium, in quibus Olaus Boecii et Talike resident 5).

Item Johannes Petri de Huusum j terram in pignere, quam Henricus Pistor habuit conductiue.

Item Johannes Petri de Hwsum ij tabernas in pignere.

Item Cecilia Krakows j terram 6).

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua Hermanus Kerrendorp residet.

Item Johannes Olefson j terram, quam idem Hermanus habuit 7) conductiue in curia sua.

Item Snøfugl j terram.

Item Magnus Ingwari j terram prope Andream Sterke.

Item Andreas Sterke j curiam.

Item Andreas Lindebierg j curiam in pignere de Petrus Ingwari.

Item ecclesia beate virginis j curiam, in qua residet Claws Regnikinj.

__________

1) L. tilføjer Hincesson.

2) L. Sudena.

3) L. Olefson.

4) L. Matheus.

5) L. har ikke resident,

6) De 3 sidste staa i L. i forskjellig Orden.

7) L. habet.

I s.102

Item Gregorius j terram iuxta curiam Claws Regnikini.

Item Laurencius Eghe de Malmøgh 1) j terram.

Item Petrus Nicolai j terram.

Item willa Haffnensis j terram, in qua spiculator residet.

Item Manas 2) sutor j curiam 3) Sudærwra.

Habentes fundos in platea Thytheskemannegade.

Primo ecclesia beate virginis j terram, quam Hans Quatz conduxerat prope pretorium.

Item Hermanus Litlæ j curiam.

Item dominus episcopus j terram, in qua residet Hermanus Litle.

Item Bertoldus j terram.

Item dominus episcopus j terram, in qua Laurencius Sartor residet 3).

Item Snøfugl j terram.

Item Matheus Sartor j curiam.

Item pueri Esberni Niclesson j terram.

Item ecclesia beate virginis, j terram, in qua stat domus lapidea.

Item Botulphus Awæsson j terram.

Item Hennichinus Aurifaber j curiam.

Item Jacobus Jøthe j fundus 4), pertinet ecclesie beate virginis.

Item Reynoldus j terram in pignere.

Item Henricus Pistor j curiam.

Item Jacobus Libeke 5) j terram.

Item dominus episcopus j terram, quam dominus Ootz miles habuit.

Item dominus episcopus j terram, quam dominus Jacobus Holbek conduxerat, quam 6) Magnus Ingwari impetit.

Item dominus Jacobus Holbek j curiam, quam emebat de Gynzelin.

Item Henichinus Griskow j curiam. Item domina Cristina j terram in pignere.

Item Wolterus Sutor spacium iij tabernarum in pignere.

Item Benechinus Sudene 7) j curiam, in qua Bøbelkow residet.

Item Hennichinus Greuensmølen j curiam.

Item Johannes Døring j terram.

Item pueri Esberni Niclesson j curiam.

Item willa j terram, in qua stant taberne carnificum.

Item Botulphus Awæsson j curiam, vbi habetur domus lapidea 8).

__________

1) L. Malmøwæ.

2) L. Maas, men her staar Streg over sidste a.

3) L. tilføjer: prope.

4) L. curiam, cuius fundus.

5) L. Lybike.

6) L. tilføjer: eciam.

7) L. Sudena.

8) L. tilføjer: scotata est episcopo.

I s.103

Item Købechinus Sutor j terram.

Item Sywardus Stenwek j curiam.

Item ecelesia beate virginis j terram, in qua residet Acho Institor.

Item eadem ecelesia 1) j terram, in qua Libertus Pistor residet 2).

Item Benechinus Sudenæ 3) j terram, in qua Stwd residet.

Item pueri Johannis de Dulmen j curiam.

Item Claws 4) Køghe j terram prope claustrum.

Item Blomsteen j terram.

Item Hasse Sutor j terram.

Item Gotscalc de Elsyn j terram.

Item Gerardus Jacobi j curiam.

Item Heynæ Westfals j curiam.

Item pueri Johannis de Dolmen j terram.

Item Hille 5) Grauestens j terram.

Item domus sancti spiritus j curiam.

Item Petrus Kerlingøre j curiam, in qua Olaus Hemingi residet.

Item dominus episcopus j curiam, quam Magnus Inguari impetit, in qua residet Marquardus Pistor.

Item dominus episcopus j terram, Claus 6) Mulsow habet, quam Magnus Inguari impetit.

Item vnus rusticus Johannes Suensson j terram.

Item Hermanus Litlæ j terram, in qua residet Andreas Sporesmydh.

Item Andreas Sporesmit 7) j terram.

Item Cecilia Krakows j curiam, in qua residet vxor Lamberti Pellificis.

Item altare apostolorum j terram, in qua residet Petrus Troya.

Item Henricus Pistor j terram.

Item Petrus Kerlingøre j terram.

Item Andreas Holbek j terram prope Byornebro gade 8).

Item dominus Hemingus 9) Podbusk j terram.

Item Gertrudis Magneldedoter j terram.

Item Cecilia Krakows j terram.

Item ecelesia beate Nicholai j terram.

Item Jacobus Kreyæ j terram.

Item vxor Nicolai Jønsson j terram.

__________

1) L. eccl. b. virg.

2) L. residet L. P.

3) L. Sudena.

4) L. Clawes.

5) L. Hylle.

6) L. Clawes.

7) L. Sporesmyth.

8) L. Byørnebrogadæ.

9) L. Hermingus.

I s.104

Item ecclesia beate virginis j terram 1).

Item Thorbernus Jacobi j curiam.

Item domus sancti spiritus j terram.

Item Cristina Johannis j curiam.

Item Katerina Trvgilli j terram.

Item ecclesia beati Nicholai j terram.

Item Katerina Petri j terram.

Item Katerina Trvgilli j terram.

Item dominus Reynichinus j terram.

Item ecclesia beati Nicholai j terram.

Item Clemens Pauli j terram.

Item Kobechinus Sutor j terram in pignere.

Item magister Nieholaus j terram prope rubeam portam.

Item Købechinus Sutor j terram, in qua stetit domus balnei prope terram Andree Holbek.

Item dominus episcopus j terram.

Item dominus episcopus j terram, in qua olera ad castrum episcopi solent plantari.

Item Johannes Brønsøw j terram, quam Trendekop conduxerat.

Item Rippæ 2) j curiam prope Byørnebrogade.

Item domus sancti spiritus j terram, in qua residet Katerina Gylyngs.

Item Esgerus Møde j terram 3).

Item est ibi terra, in qua residebat Dyonisius.

Istas tres mansiones monachi ad se vendicauerant et rapuerant 4).

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residebat doininus Jonas Krogh prope curiam domini decani.

Item altare beate Katerine j terram.

Item Kanutus Jonsson de Hwessinge ij terras.

Item vnus rusticus, qui habuit 5) filiam Kanuti Jonsson, j terram.

Item willa j terram, in qua residebat Esbernus Benedicti 6).

Item ecclesia beate virginis j terram ibi prope, ut dictum est. Item domus sancti spiritus j terram, in qua Dyonisius residebat.

__________

1) L. har derpaa: Thosto j terram. Item ecclesie beate virginis j terram.

2) L. Ryppæ.

3) L. tilføjer: Item Andreas Røøth j terram.

4) Efter Stillingen hos L. gaar dette paa de 2 foregaaende Poster og den i forrige Anmærkning nævnte.

5) L. habet.

6) L. har derpaa: Item ecclesia beate virginis j terram, in qua residet Hennichinus Bryggeræ. Item villa j terram, in qua eciam idem residet.

I s.105

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua Claws Bastuweman residet 1).

Item vnus rusticus Petrus Ingwarsson j terram.

Item Andres Fulære 2) j terram.

Item est ibi vna terra, in qua residebat Petrus Diegn.

Item Frendo Rybere ij terras.

Item dominus episcopus j terram dictam Hawæ.

Item monachi Haffnenses j terram prope communem fossuram.

Item Snøyfugl 3) Roskildis j terram.

Item Gødhe Esgeri 4) j terram.

Item Kanutus Jonsson j terram.

Item dominus Lambertus Olaui canonicus Roskildensis j terram.

Item domus sancti spiritus j terram.

Item monachi Haffnenses ij terras, quas habuerunt Petrus Yuersson et Olauus Bagghe.

Item ecclesia beati Nicholai j terram, que dicitor Rosengardh, quam dominus Waldemarus rex minus iuste et violenter surripuit eidem ecclesie.

Item Johannes Man j terram.

Item Jacobus Tychonis j terram.

Item ecclesia beati Nicholai j terram.

Item Sweno Jonsson j terram.

Item Nicholaus Johannis j terram.

Item dominus episcopus j terram, in qua resederunt P. Hwid 5) et Adam Pygh.

Item Hemingus Torkelburgh 6) j terram, in qua residebat Dumberwosæ.

Item claustrum Haffnense j terram, in qua residebat Merde Baggeres.

Item Nicholaus Andersson j terram.

Item Abele j terram.

Item Thorstanus Wlff j terram.

Item Jacobus Tychonis j terram.

Item claustrum Haffnense j terram.

Item Marquardus Pistor j terram.

Item Olaus Hemingi j terram.

Item Laurencius Steerd j terram.

__________

1) L. residebat.

2) L. Fuglæræ.

3) L. Snyøfughl.

4) L. Gythæ Esgis.

5) L. Hwiit.

6) L. Tækelburgh.

I s.106

Item Michel Gangera 1) j terram.

Item ecclesia beati Nicholai j terram.

Item Jacobus Petri j terram.

Item Jacobus Køghe j terram.

Item dominus episcopus j terram, in qua residebat Johannes Knyweløøs.

Item Thorde Wecthære 2) j terram.

Item Nicholaus Fywnbo j terram.

Item Nicholaus Werre j curiam.

Item conuiuium beati Nicholai j terram.

Item Nicolaus Baggebierg j terram.

Item Nicholaus Fleckesyl j terram.

Item Jacobus Guzerik 3) j terram.

Item Olauus Skuthe 4) j terram.

Item Snøfughl j terram, in qua residet Petrus Skaningh.

Item ecclesia beati Nicholai j terram, in qua resedit Jacobus Jonsson 5).

Item Nicholaus Jønsson j terram, in qua resedit Hemingus Marswen 6).

Item vnus vir de Malmøghia 7) j terram.

Habentes fundos in parte orientali a platea Biørnebro gadhe prope terram domini Hemingi 8) militis.

Primo Hennichinus Pætersson j terram.

Item Købeke Sutor j terram.

Item Ysaac Sartor ij terras.

Item Boetius Esberni j terram.

Item Gese Hwittes 9) j terram in parte boreali a terra domini Hemingi 8).

Item ecclesia beate virginis j terram prope curiam Thorberni Gunnersson in parochia sancti Petri.

Item domus sancti spiritus j terram prope curiam Købechini Sutoris.

Item dominus Clemens Absolonis j terram.

Item Johannes Snare j terram, in qua Petrus Bødekære 10) residet.

Item Jacobus Libekæ 11) j terram, in qua Osæ Gladers residet.

Item Haquinus Niclesson j curiam ex parte vnius pueri.

__________

1) L. Gangeræ.

2) L. Thordo Wektæræ.

3) L. Gulzerik.

4) L. Skyttæ.

5) L. Jønsson.

6) L. Murswen.

7) L. Malmøwæ.

8) L. Henningi.

9) L. Hwyttes.

10) L. Bodikera.

11) L. Lybike.

I s.107

Item Jacobus Jonsson j terram.

Item ecclesia beate virginis j terram, quam possidebat Johannes Cristinæsson.

Item Gødechinus Hincesson 1) j curiam.

Item Olaus Redeswen j curiam.

Item Laurencius Kønstersson j terram 2).

Item Boecius Swensson de Wigesløff j terram prope fossata wille.

Item Gutfader j terram ex parte australi a platea.

Item Jacobus Sartor Roskildis j terram, in qua Asterus Siwesson3) resederat.

Item Hannes Blydemesteræ j terram, in qua resedit Torkillus Alburgh.

Item est ibi terra quedam.

Item Petrus Dænæ sutor j terram, in qua resedit Boecius Klage.

Item ecclesia beate virginis j terram, in qua quidam Paulus resedit.

Item Nicholaus Drucken j terram.

Item ecclesia beate virginis j terram prope fossam in parte aquilonari a Grønægadhe.

Item Jonas Lyden j terram.

Item Hans Læghe j terram.

Item Ceciliæ Jønssis j terram.

Item Petrus 4) j terram 5).

Item Martinus Sutor j aliam terram.

Item domus sancti spiritus j terram.

Item dominus Jacobus de Blawesterøth j terram.

Item Cristina quondam ancilla domini Esberni decani j curiam, quam idem dominus eidem Cristine scotauit testimonio placitali, quam emit de Osæ Eskilli prope cimiterium beati Petri sitam.

Item 6) Kirnemelk j terram.

Item dominus Paulus j curiam in pignere.

Item dominus clemens j terram.

Item dominus episcopus j terram, in qua residet Johannes Krybel.

Item Yngemarus 7) Carfer j terram.

Item Botildis Jons j terram, quam possidebat Nicholaus Brandh.

Item vxor Nicholai Vngers j terram.

Item dominus decanus j terram pomerij 8).

__________

1) L. Hyncesson.

2) L. har derpaa: Item Jacobus Sartor ciuis Roskildensis j terram.

3) L. Sibesson.

4) L. har desuden: Sutor.

5) L. har derpaa: Item Martinus sutor j terram. Item idem Martinus osv.

6) L. har derpaa: Johannes.

7) L. Ingemarus.

8) L. pommern.

I s.108

Habentes fundos in villa desolata.

Primo Katerina 1) Lawes j terram, in qua stat molendinum, quam Tidericus Krookarl scotauit domino episcopo Nicholao testimonio placitali, eo quod wlnerauit quendam virum.

Item est ibi vna terra, in qua Nicholaus Torkilson residet.

Item Petrus Tuwesson j terram.

Item Petrus Skegge j terram.

Item magister Ingwarus j terram.

Item Johannes Herlugsson j terram.

Item vna terra in parte australi a platea, in qua residebat Petrus Hwit.

Item Sweno Martensson j terram.

Item Tosto Krøgh 2) j terram.

Item Johannes Jernæsla j terram.

Item Trvgillus Møllære j terram.

Item Jonas Tuwesson j terram.

Item Jacobus Mirk 3) j terram.

Item Petrus Agesson j terram prope fossam ecclesie sancti Clementis.

Item Petrus Tuwesson j terram.

Item j terra, in qua residebat Esbernus Dynemaghere, quam possidebat Henricus Jonsson 4).

Item Petrus Galen j terram.

Item Martinus Plyg j terram.

Item Magnus Iwræ 5) j terram.

Item Michel Rafen j terram.

Item Petrus Jonsson 4) j terram.

Item Sweno Esgesson j terram.

Item Petrus Jonsson 4) j terram.

Item Botild Bradrygger j terram.

Item j terram, in qua residet 6) Iwarsson.

Item Nicholaus Opplenningsson j terram.

Item Nicholaus Pughe j terram 7).

Item Boecius Esberni j terram.

Item Olauus Frendesson j terram.

Item Olauus Micaelis j terram.

__________

1) L. Karina.

2) L, Thosto Krogh.

3) L. Myrk.

4) L. Jønsson,

5) L. Jwra.

6) L. har her: resedit Jacobus.

7) L. har herefter: Nicolaus Oppleningson j terram.

I s.109

Item Jonas Kegeg 1) j terram.

Item Johannes Frostæ j terram.

Item Johannes Skoweruth j terram prope fossam occidentalem.

Item terra Nicolai Beghere prope fossam orientalem iuxta mare. Item Bryms j terram.

Item Jacobus Ynguari j terram.

Item Jacobus Niclesson j terram.

Item Jonas Jonsson 2) j terram.

Item dictus Jacobus Niclesson j aliam terram.

Item Trvgillus Jone 2) j terram.

Item antedictus Jacobus Niclesson j terram.

Item Micael Ødensson j terram.

Item Jonas Wath j terram.

Item Laurencius Frøstæ 3) j terram.

Item Johannes Rik 4) j terram.

Item Petrus Sonæsson j terram.

Item Nicholaus Cristierni j terram.

Item j terra, in qua resedit Jonas Langh.

Item j terram Jacobi Laurencii.

Item j terra Cysæomøs 5).

Item Laurencius Swalæ j terram.

Item Henghekoll j terram.

Item Johannes Martini j terram.

Item Micael 6) Alekarl j terram.

Item Olauus Biathe j terram.

Item Kanutus Jonsson j terram prope fossam occidentalem iuxta mare.

Item Johannes Petri j terram prope terram Andree Skowerith in parte boreali.

Item Laurencius Tordsson j terram.

Item Trvgillus Niclesson j terram.

Item Nicolaus Laurencii j terram de Hærstæde.

Item Petrus Niclesson de Solbierg j terram.

Item Brynike j terram prope portam occidentalem wille.

Item Sweno Petri j terram.

Item magister Olauus j terram.

Item Magnus Møllere j terram.

__________

1) L. Korgeg.

2) L. Jønsson.

3) L. Frostæ.

4) L. Ryk.

5) L. Cysæmoøs.

6) L. Nicholaus.

I s.110

Item Boeeius Langh j terram.

Item Andreas Botildesson j terram.

Item dominus Johannes Blome sacerdos j terram 1).

Item Torstanus Steerd j terram prope portam occidentalem in parte boreali a platea.

Item Clemens Olefson j terram.

Item Boeeius Olaui j terram.

Item Laurencius Nestwed j terram.

Item Esgerus Flwe j terram.

Item Johannes Wlff 2) j terram.

Item Jacobus Krogeg j terram.

Item j terra.

Item terra ville, in qua stetit domus sancti Georgii, in qua sustentabantur egrotantes per infirmitates lepre etc.

__________

1) L. har derpaa: Item Towæ Godefreds j terram.

2) L. Wf.

I s.111

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 29 20:46:06 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top