eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.506

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 774
Nummer: 506


<-Forrige . Indhold . Næste->

506.

29 Sept. 1670.

Christian V stadfæster Stadens Privilegier.

Wii Christian dend Femte osv. giøre alle vitterligt, at vi af sær kongelig gunst oc naade oc allernaadigste bevaagenhed oc genegenhed til denne vores kongelige residentz stad Kiøbenhafns conservation, flor oc fremtarf, allernaadigt hafuer for got anseet, at confirmere oc stadfeste efterskrefne bemelte voris kongelige residentzstad af voris elskelige kiere hr. fader, salig oc høyloflig ihukommelse, forundte privilegier, liudendis ord efter andet som følger:

Wii Friderich den tredie, osv. som Nr. 505.

Hvilcke ofvenskrefne privilegier vi nu allernaadigst ville hafve confirmeret, fuldbiurdet oc stadfestet, saa oc hermed udi alle des ord, puncter oc clausuler, ligesom de her ofuen indført findes, allernaadigst confirmerer, fuldbiurder oc stadfester, saaviit det icke imod voris absolutum dominium, souverainitet oc arfue-rettighed befindes at stride; oc paa det den naade oc sær gunst voris elskelige kiere hr. fader, salig oc høyloflig i amindelse, saasom første absolute souveraine arfve-konge oc herre ofver disse konge-riger oc lande, bemelte voris kongelige residentz-stad og des af os forordnede magistrat med Roskilde amptes tilleggelse beviist haver, stedse byen og magistraten til gafn uforanderlig maatte forblifue oc dette kongelig naades tegn hos effterkommerne altid i frisk hukommelse være, da ville vi, at aldelis ingen mageskifte med noget af bemelte byen i saa maade tillagde oc forundte gods maa foretagis eller skee uden sær kongelig befaling eller bevilling, oc med mindre trej dobbelt vederlaug derfore gifves udi lige got oc beleiligt liggende jordegods. Thi forbiude vi alle oc enhuer herimod, eftersom forskrefvit staar, at hindre eller i nogen maade forfang at giøre, under vor hyldist oc naade, oc forblifve helles denne voris kongelige residentz-stad oc des af os forordnede magistrat oc meenige indvaanere oc indbyggere med sær oc synderlig kongelig gunst oc naade bevaagen oc tilgedan.

Gifuet paa vort slot Kiøbenhafn dend 29 septembris anno 1670.

Under wort zignet.
Christian.

P. Schumacher.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Kongens Segl hænger under i en Sølvkapsel.

I s.774

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 10 19:24:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top