eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.495

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 710-711
Nummer: 495


<-Forrige . Indhold . Næste->

495.

21 Okt. 1659.

Skjøde paa et Hus ved Løngangen paa Slotsholmen.

Fredrik III skjøder »til Niels Andersen woris tyghuus vnderskriffuer och indwohner her i woris residentz stad Kiøbenhaffn och hans arffuinger en wor, och cronens woning med der tilliggende gaardsrum, som hand nu sielff j boer, liggendis paa Slodtzholmen wed Løngangen her sammesteds, och befindes effter alne och maal som følger, nemlig dend side vd til gaden med halff deellen aff muurens tyckelse som naboe skielled giør, er tholff siellands alne och fire thol lang, dend side nest optil Mickel Andersen vnder tygmester fra gaden aff och hen til Løngangens muur er nitten alne, dend side fra Løngangen aff och thil enden aff muuren paa gaden langs hen wed

I s.710

dend wohning och plads, Jacob Jensen rustmester i boer, er j lige maade nitten alne, och dend side bag i garden langs med Løngangsmuuren fra dend plads forskrefne Michel Andersen beboer och hen til dend plads igien, som bemelte Jacob Jensen i boer, er halff trettende alne« osv. Giffuet paa wort slott Kiøbenhaffn den 21 octobris anno 1659. Wnder wort signet.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.711

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 17:37:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top