eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.483

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 681
Nummer: 483


<-Forrige . Indhold . Næste->

483.

22 Juli 1655.

De, der bo paa Kongens Grund omkring Børsen og paa Slotspladsen, skulle i verdslig Henseende henhøre under Kjøbenhavn.

Wii Friderich dend tredie osv. giøre alle witterligt, at wj naadigst wille, at alle och en huer, som boer paa de pladtzer, som nu bebygde findes her for wort slott Kiøbenhaffn ved och omkring Børsen och os tilhører, her effter indtil paa widre naadigst anordning skal suare vnder borgemestere och raad i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, de alleene vndtagen, som er i woris daglig tienniste, saauelsom de, som vdj wor kiøbsted Christianshaffn øffrigheds bestillinger eller retten der sammestedtz betienner, dog skal de søge kierchen vdj wor kiøbsted Christianshaffn som deris rette sogne kierche. Forbydendis alle och en huer herimod, efftersom forskreffuit staar, at hindre eller i nogen maade forfang at giøre. Vnder wor hyllest och naade. Giffuet paa wort slott Kiøbenhaffn den 22 julij anno 1655. Wnder vort signet.

Friderich.

Kongens Segl er paatrykt Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.681

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:35:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top