eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.481

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 676
Nummer: 481


<-Forrige . Indhold . Næste->

481.

1 Maj 1654.

Skjøde paa en Lysthave med 24 Lejehuse mellem Bredgade og Strandstræde.

Claus Iffuersen Rauffn, Ko. Ma. byefouget udj Kiøbenhaffn, Ditleff Witte, kiembner, Peder Christensen And, byeschriffuer, Peiter Modtzfeldt och Frandtz Rauffue, borgere sammesteds, giøre witterligt, at aar 1654 manndagen den 1 may paa forskrefne Kiøbennhaffnns byeting wahr skicket erlig och fornumstig mannd Hanns Wesling, Ko. Ma. rendteskriffuer, jndwohnner her i staden, med skrifftligh fuldmagt wnnder dato 13 aprillis nestaffwigt aff erlig, achtte och wellfornehme mennd Henndrich Muller, Johannes Boisen, Morten Michelsenn, M. Jeronimus Weitzius, Niels Nielsen, Hans Nielsen, Anders Søffrensen och Fredrich Thurisen, sambtlige affgangnne Sigfrid Frises eptterlatte børnns thilordnede formøndere, vnderskreffuet och vndergiffuedt, och vdj louglig thingsliud med haand och mund epter samme fuldmagts indhold schiøtte och alldeelis affhende fra foromrørdte sal. Sigfrid Frises eptterlatte børnns formøndre och alle deris eptterkommere paa deris møndtlingers weigne thill epterleffuerske dend dydig och gudfrychtig matrone Margrete Pedersdaatter och alle hendis arffuinger med henndis kiere suogger erlig och wellfornehme mand Jenns Boisen, Ko. Ma. tholder her for Kiøbenhaffnn, ald bemelte deris møndtlingers loed och anndeell wdj en deris sl. faders lysthauge med thiuge och fiere derhoes liggendes leiewonninger wden den gamble Østre port her for stadenn, jmellumb Breddegade och Strandstrede sammesteds osv. Actum Hafniæ vt supra.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.676

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:33:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top