eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.480

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 675
Nummer: 480


<-Forrige . Indhold . Næste->

480.

24 Feb. 1654.

Kristianshavn maa indlede Drikkevand fra Vestergraven.

Wii Frederich dend tredie osv. giør alle witterligt, at wj effter, wnderdanigst ansøgning och begiering naadigst haffuer beuilget och tillat, at os elskelige borgemester och raad i wor kiøbsted Christianshaffn til meenige borgerskabets gaffn och beste maa wed en rende aff woris siø her vden for byen, Westergraffuen kaldet, jndlede wand i bemelte deris bye foruden den, som der allerede lagt er, dog at de det paa deris egen bekostning lader giøre och siden wed lige holde, huor til wj ochsaa dennem haffuer beuilget, saa och hermed beuilger, at maa opberge aff en huer der i byen, som aff samme wand i sin gaard begierer at haffue, den rettighed, som wj aff samme wand kand prætendere, eller och huis endeel aff borgerskabet der sammestedz, som wand allerede i deris gaarde bekommet haffuer, wbetalt at restere. Forbiudendis alle och en huer herimod, efftersom forskreffuet staar, at forhindre eller i nogen maader forfange at giøre, vnder wor hyllest och naade. Giffuet paa wort slott Kiøbenhaffn dend 24 februarij anno 1654. Vnder wort zignet.

Friderich.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.675

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:32:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top