eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.478

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 674-675
Nummer: 478


<-Forrige . Indhold . Næste->

478.

30 Dec. 1651.

Søslingtolden maa oppebæres af Borgemestere og Raad.

Wii Friedrich dend tredie osv. giøre alle witterligt, att wj os elskelige borgemester och raad vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn naadigst haffuer beuilget och tilladt, saa och hermedt beuilger och tillader, att der till byens beste och for deris besuering skyld, indtill anderledis aff os forordnett worder, maa beholde och oppeberge dend søslings told, som dee hiidindtill her oppebaaritt haffuer, huoraff dend halffue part till byens beste och frembtarff forsuarligen skall anuendis, dend anden halffue part forbemelte borgemester och raad tilleggis och imellom dennem deelis. Forbiudendis alle och en huer herimod, efftersom forskreffuitt staar, att hindre eller vdj nogen maader forfang att giøre. Vnder wor hyllist och naade. Giffuit

I s.674

paa wort slott Kiøbenhaffn dend 30 decembris anno 1651. Wnder wort signett.

Friderich.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.675

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:31:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top