eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.477

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 674
Nummer: 477


<-Forrige . Indhold . Næste->

477.

23 Dec. 1651.

Kristianshavn faar indtil videre Stadfæstelse paa sine Privilegier.

Wii Fridrich den tridie osv. giøre alle witterligt, at wj meenige borgere och jndvohnere vdj wor kiøbsted Christianshaffn, paa det forskrefne ny begynte by desto bedre kand tiltage och komme paa foede, paa vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst haffuer beuilget och tilladt, saa och hermed beuilger och tillader, at de hereffter, jndtil anderledis forordnet worder, maa nyde och beholde, huis friheder och priuilegier dennem aff wores elskelige kiere her fader, sallig och høylofflig jhuekommelse, naadigst er forvndt, och de hidindtil vbehindret nydt och hafft haffuer, forbydendis alle och en huer her imoed, efftersom forskreffuet staar, at hindre eller vdj nogen maader forfang at giøre, vnder wor hyllest och naade. Giffuet paa vort slott Kiøbenhaffn den 23 decembris anno 1651. Vnder wort zignett.

Friderich.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.674

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:31:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top