eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.474

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 671-672
Nummer: 474


<-Forrige . Indhold . Næste->

474.

1 Dec. 1649.

Skjøde paa en Grund paa Skarnholmen.

Fredrik III skjøder »till os elskelige Jochum Walburger slodtzfougit paa wort slott Kiøbennhaffn och hans arffuinger en wor och cronnens pladtz, jordfrij grund och eyendomb liggendis paa Skarnholmb for forskrefne wort slott Kiøbennhaffn, och er samme pladtz fra plannchewerckit emellom woris Staldgaard och bemelte Skarnholmb jndtil weyen wed revieren weed dend siide nest Heinrich

I s.671

Balckis pladtz fra synder och i nøer jthundrede thiuge och femb alne trej quarteer och trej thomb lang, fra bemelte planchewerck jndtil bemelte wey weed reviren paa dend anden siide ved weyen, som hører til de huuse, bøsseskøtterne nu iboer, er bemelte pladtz fra sønder och i nøer jtt hundrede och sytten alen lang, fra bemelte Heinrich Balckis pladtz til bemelte wey, som bøsseskøtternis wonninger nu er, wed enden imoed bemelte woris Staldgaard er samme pladtz i wester och øster trøduffue allen breed, i dend anden ende wed weyen ved bemelte revir er samme pladtz fra bemelte Heinrich Balckis pladtz och til bemelte bøsseskøtters wey fra wester och i øster jligemaade threduffue alen bred osv. Giffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 1 decembris anno 1649. Wnder wortt zignett.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Sammesteds findes Thingsvidne af 15 Juli 1650 om et Skjøde fra samme Jochum »Waltpurger« til Magister Johannes Bremmer, Ko. M. tydske Hofprædikant, paa samme Grund.

I s.672

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:28:52 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top