eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.469

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 668-669
Nummer: 469


<-Forrige . Indhold . Næste->

469.

16 Okt. 1648.

Skjøde paa et Hus i Strandstræde.

Claus Iffuersen Rauffn, byefoegit udi Kiøbenhaffn, Rasmus Hansøn Munch, kiemner, Peder Christensøn And, byeschriffuer, Jacob Køen och Willum Hermandsen, borgere sammestedz, giøre witterligt, at aar 1648 mandagen dennd 16 octobris paa forskrefne Kiøbenhaffns byeting war schicked erlig och beskeden mand Niels Christensen, borger och forordnet procurator her udi staden, med schrifftlig vnderskreffuen och beseiglt fuldmacht daterid dennd 12 septembris nest forleden aff erlig och fornumstig mand Peder Mathiisen, boende vden Østerport her ibidem, och udj loulig thingsliud med haand och mund effter samme fuldmachts indhold schøtte och aldieles affhende fra forskrefne Peder Mathiisen, hans hustrue och deris arffuinger thill erlig och forstandig mand Jens Andreisen Wulff steenhugger, borger her ibidem, hans hustrue och begge deris arffuinger en hans woning lig-

I s.668

gendes udj Strandstrede uden dennd Gammel Østerport her i Kiøbenhaffnn westen thill Mathies Fiskers och østen thill skipper Bendts woninger sammestetz osv., dog de aarligen udj rette thiide dens seduohnlig jordskyld deraff her thill Kiøbenhaffns bye skulle udgiffue.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.669

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 26 19:24:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top