eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.464

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 662-663
Nummer: 464


<-Forrige . Indhold . Næste->

464.

29 Nov. 1647.

Kgl. Befaling til Borgemestere og Raad at sende Fuldmægtige 17 April 1748 til Prins Fredriks Valg.

Christian denn fierde osv. Wor gunst tilforn. Wiider, at wi nest guds hielp til den 17 aprilis wdj tilkommendes aar agter at lade

I s.662

forretage och forhandle med meenige rigens Stender om den høybaarne første och herre, her Frederich, arffuing til Norge, hertug til Slesuig, Holsten etc., worris elskelige kierre søns election och wduelelse til dette kongeriges regiering sampt des wnderliggendes lande och provincier effter worris døed och affgang. Dis lejlighed i aff med følgendes worris obet breff, meenige almue tilskreffuedt, ydermeere haffuer at forfare. Thj bede wi eder och naadigst begiere, atti retter eder effter til bestembte tiid eders fuldmegtige nogle wisse personner at fremskicke hiid til wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som da forskrefne action om høybemeltes worris elskelige kierre søns wal kunde offuer werre. Der wdj skeer osz synderlig til willie. Befallendis eder gud. Skreffuet paa wort slot Kiøbenhaffn den 29 novembris anno 1647. Wnder vort zignet.

Christian.

Orig paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.663

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:28:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top