eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.462

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 661
Nummer: 462


<-Forrige . Indhold . Næste->

462.

23 Feb. 1647.

Skjøde paa en Grund i Prinsensgade paa Kristianshavn.

Wii effterschreffne Olluff Steen, byefouget vdi Christianshauffn, Jens Pedersen, kiemnær, Hans Pedersen, byeschriffuer, sampt Jørgen Andersen waanhafftig sammesteds, giørre witterligt, att aar epter Christi fødsel 1647 thiisdagen dend 23 februari paa Christianshauffns byting for rette fremkomb erlig och welacht mand Hans Adam murmester, borger och jndwaanner her i staden, med mund och haand schiødte fra sig, hans hustru och beggis derris arffuinger til erlig och welfornumbstig mand Peder Nielsen, medtienner til kircken och skollen her sammesteds, hans hustru och derris arffuinger, it hans huus och waaning, hand nu sielffuer i boer, liggende i Prindsensgade nest vdj sønder fra s. Jens Powelsens thuende boeder fra kirchehused nu staar med dend halffue huus stolpe och wey effter foedstøcheds endis vdwiisning udad til gaarden med alle fielle, som findis och erre paa loffted til skillerum imellum Niels Therkelsens och hannem, samme huus och gaardsrum streckendis sig i lengden paa huer side mit paa dend øffuerste stolpe aff mester Niels Aagesens halffue huus, som nu staar, førgetiuffue och otte siellands allen, och i breden aff nør och i sønder tolff siellands allen oppe och neder. Osv.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.661

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:25:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top