eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.460

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 660
Nummer: 460


<-Forrige . Indhold . Næste->

460.

18 Dec. 1646.

Kgl. Befaling, at Magistraten skal have de resterende Karper som Afgift af Søerne eller Brasen istedenfor.

Er woris naadigste befaling, att vores fiskmester Johan Funche jnden aar och dag skall affbetalle os elskelige borgemester och raad her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn huis karper de hos os paa nogle aars tidt effter vores naadigste dennom derpaa giffne beuilgning resterer, dog dersom det besuerligt falder dennom jnden aar och dag alt at leffuere och affbetalle, da det vdj och neste effterfølgende aar huer aar halffparten; dersom och forskrefne karper ey forinden vden fiskeriets skade er till veye at bringe, da wille vj naadigst, att hand vdj steden for saa mange karper, som hand ey kand affsted komme, skall leffuere brassen. Aff vort slott Kiøbenhaffn den 18 december anno 1646.

Christian.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.660

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:22:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top