eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.455

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 655-656
Nummer: 455


<-Forrige . Indhold . Næste->

455.

13 Feb. 1641.

Skjøde til Islandsk Kompagni paa en Plads paa Skarnholmen.

Wii borgemestere och raadmend udi Kiøbenhaffn kiendis och hermed for alle witterligt giøre, at wi aff frii willie och welberaad hue paa forskrefne Kiøbenhaffns byes hauffns wegne haffue soldt och affhendt och nu med dette worres obne breff selge och aldielis affhende fra forskrefne byens haffn thill det Islandsche Compagnies forwaltere hersammestetz paa samme Compagnies wegne en hauffnens pladz och jordzmon liggendes paa Scharnholmen her ibidem westen nest optil Ko. Ma. worres naadige herres grund, som strecker sig fra førrige Høybroe porthuus och Hans Ma. klede cammer nu paa-

I s.655

holdes paa dennd enne och østen nest optil Compagniens egen jordzmonn paa dend anden side, strekendes aff nør i sønder till dend muur, som staar jmellum høigbemelte Ko. Ma. grund bagh slottet wid stalden och Scharnholmen osv. Til widnisbiurd och bedre foruaring haffue wij ladet trøche worres statz secret hengendes her neden forre. Giffuidt udi Kiøbenhaffnn dennd 13 februarij anno 1641.

Stadens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.656

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons feb 12 18:18:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top