eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.450

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 652
Nummer: 450


<-Forrige . Indhold . Næste->

450.

2 April 1639.

Skjøde paa en Have udenfor Vesterport.

Kiendes jeg Karen Nielsdatter, s. Anders Oluffsens effterleffuersche, vdj Kiøbenhaffn och hermed witterlig giør, at jegh med med min frij wilge och welberaad houff och med min laugwerges, erlig och welacht mannd Hanns Thorkildsen, borger och jnndwonner her sammesteds, saa vell som min kierre børnns wilige och sambtøche, haffuer soldt och affhendt och nu med dette mit obne breff selger och aldielles affhender fra mig och minne medarffuinge till erlig och welacht mannd Niels Nielsen, Konig. May. rennteschriffuer och jndwonner her sammesteds, och hans arffuinge en hauffge med dis paa bøgede huse och woninger ligendes vdj forstaden vden Westerport her sammesteds emellum s. Goris Snedkers hauffge paa den ehnne och Hanns Mandixenns paa den anden side, och strecker sig vdj lengden fra det ehnne hauffgestrede till det andet osv. Til Vitterlighed underskrev hendes ovenomtalte Lavværge og hendes Søn Niels Villumsen, Raadmand i Kjøbenhavn. Actum Kiøbenhaffn thenndt 2 aprilis aar sextanhundert threduffge och nhi.

3 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. blandt danske Selskabs Membraner. Sammesteds findes et Bythingsvidne af 17 Jan. 1642 om samme Skjøde.

I s.652

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 10 19:59:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top